Pomembni dogodki iz zgodovine OŠ Velika Dolina

1856 enorazredna ljudska šola na Veliki Dolini
1878 enorazredna ljudska šola na Jesenicah
1889 prenehanje delovanja jeseniške šole in združitev obeh v dvorazredno ljudsko šolo
1890 trirazredna ljudska šola
1920 petrazredna ljudska šola
1931 šola ima že sedem razredov; šolsko stavbo so obnovili
1934 šola dobi osmi in deveti oddelek
1941 17. aprila so gestapovci odnesli šolsko kroniko in šolo zaprli
1942 – 1945 do kapitulacije Nemčije je pouk potekal v nemški šoli Weitental
1945 15. oktobra se je pričel pouk s šestimi razredi v štirih učilnicah
1949/50 preimenovanje v nižjo gimnazijo
1951 poleg dveh razredov nižje gimnazije pridobi šola še tretjega
1953/54 šolsko poslopje nekoliko obnovljeno
1965 nova šolska stavba
1976/77 z delom je pričel vrtec
1983 prizidek k šoli, tudi za potrebe vrtca
1997 11. april: položitev temeljnega kamna
1997 2. september: začetek vzgojno-izobraževalnega dela v obnovljeni in dograjeni šolski stavbi; šola je pridobila tudi telovadnico. Tako so izpolnjeni prostorski pogoji za začetek uvajanja programa 9-letne osnovne šole.
2001/02 začetek 9-letne osnovne šole s 1. razredom
2003/04 začetek 9-letne osnovne šole tudi s 7. razredom
2006/07 izvajanje programa 9-letne osnovne šole v vseh oddelkih

 

BUILDING A BETTER FUTURE

 

Dostopnost