Poslujemo vse delovne dni od 6.00 do 15.45, razen zadnji delovni dan v avgustu (31. 8.), ki je namenjen urejanju igralnic in garderob za novo šolsko leto, ter 31. 12.

V času šolskih počitnic oziroma, ko je v vrtcu bistveno zmanjšano število otrok, se lahko oddelki združujejo do zakonsko določenega normativa.

Po sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice z dne 10. 6. 2021, lahko starši zaradi počitniške odsotnosti v obdobju od 1. 6. do 30. 9. uveljavljajo rezervacijo za neprekinjeno odsotnost najmanj 15 delovnih dni in ne več kot dva meseca v koledarskem letu. Starši lahko uveljavljajo rezervacijo izjemoma tudi med letom, v kolikor je vnaprej napovedana in traja najmanj 15 delovnih dni. 

Starši, ki imajo v vrtec vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo znižano plačilo za rezervacijo otroka le za najstarejšega otroka.

 

 

BUILDING A BETTER FUTURE

 

Dostopnost