Na šoli so organizirani trije obroki, dopoldanska malica, kosilo in popoldanska malica. Čas dopoldanske malice je po drugi šolski uri za vse učence, čas kosila pa med 11:30 in 12:30. Učenci obroke použijejo v šolski jedilnici. Popoldanska malica se razdeli ob 14:00.

Cena prehrane ob začetku šolskega leta 2023/2024:

  • malica za vse učence:                                    1,10 €
  • kosilo za učence 1., 2. in 3. razreda:            2,40 €
  • za ostale učence:                                            2,60 €
  • popoldanska malica:                                      0,80 €

Pravico do subvencije za prehrano pridobite na pristojnem centru za socialno delo.

Obroke šolske prehrane lahko urejate preko povezave mojaMALICA.

Vse dodatne informacije o šolski prehrani dobite pri vodji šolske prehrane Barbari Kramžar (e-naslov: barbara.kramzar@osvelikadolina.si).

V okviru Tradicionalnega slovenskega zajtrka in Šolske sheme sodelujemo z lokalnimi dobavitelji.

Pravila šolske prehrane

BUILDING A BETTER FUTURE

 

Dostopnost