Za razvoj vsakega otroka je zelo pomembno, da v času dopoldanskega pouka zaužije vsaj en obrok.

Na šoli so organizirani trije obroki, dopoldanska malica, kosilo in po želji še popoldanska malica. Čas dopoldanske malice je po drugi šolski uri, čas kosila pa med 11.30 in 12.30. Učenci, ki imajo naročeno popoldansko malico, jo prevzamejo ob 14.10. 

Vse dodatne informacije o šolski prehrani dobite na šoli pri vodji šolske prehrane Marku Škofci.

Cena prehrane ob začetku šolskega leta 2020/2021:

  • malica za vse učence :                                   0,80 €
  • kosilo za učence 1., 2. in 3. razreda:           1,72 €
  • za ostale učence:                                            1,89 €

Pravico do subvencije za prehrano pridobite na pristojnem centru za socialno delo.

Pravila šolske prehrane-povezava.

BUILDING A BETTER FUTURE

 

Dostopnost