PREVOZ IN VARNA POT V ŠOLO

Zaradi oddaljenosti od šole več kot 4 km in zaradi nevarnih poti v šolo in domov se z avtobusom in šolskim kombijem vozi v šolo večina učencev. Pešci so učenke in učenci le še iz vasi Velika Dolina in Perišče.

Staršem svetujemo, da naj gre otrok v šolo pravočasno. Naloga staršev je, da učence razredne stopnje, še posebej pa prvošolce, spremljajo na poti, ki so zanje najbolj varne. Starejši moramo biti zgled mlajšim s svojim vedenjem na cesti kot pešci, vozniki, motoristi ali kolesarji.

Posebej opozarjamo starše otrok, ki še niso dopolnili sedem let, da je njihova zakonska obveza otroka varno dostaviti v šolo in po pouku domov oziroma da so dolžni takemu otroku zagotoviti primerno spremstvo.

Brezplačen prevoz v šolo je zagotovljen otrokom od 2. do 9. razreda osnovne šole v skladu z zakonom in določitvijo nevarnih poti. Učence iz vasi Cirnik, Ponikve in Brezje vozi v šolo šolski kombi, ostali učenci, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza, pa se v šolo in domov vozijo z avtobusi avtobusnega prevoznika. Za te učence je do odhoda kombija in avtobusa zagotovljeno varstvo.

VOZNI RED ŠOLSKEGA AVTOBUSA
PRIHOD IZ SMERI ODHOD V SMER
Podgračeno, Ribnica, Jesenice, Obrežje, Slovenska vas, Nova vas 7.00 Mala Dolina, Laze, Koritno 12.10
Koritno, Laze, Mala Dolina 7.15 Nova vas, Slovenska vas, Obrežje, Jesenice, Ribnica, Podgračeno 12.20
Mala Dolina, Laze, Koritno 14.05
Nova vas, Slovenska vas, Obrežje, Jesenice, Ribnica, Podgračeno 14.15
Nova vas, Slovenska vas, Obrežje, Jesenice, Ribnica, Podgračeno 15.15

 

VOZNI RED ŠOLSKEGA KOMBIJA

ZJUTRAJ

PO POUKU

šola (6.30)–Brezje (6.35)

Šola (12.20)–Ponikve

šola (6.45)–Cirnik (7.00)

šola (14.00)–Brezje (14.05)

šola (7.15)–Ponikve (7.20)

šola (14.10)–Ponikve (14.20)

 

šola(14.25)–Cirnik (14.40)–šola

 

 

 

 

 

BUILDING A BETTER FUTURE

 

Dostopnost