Stalni stiki med starši in učitelji so izredno pomembni za uspešno delo otroka. Omogočajo razumevanje različnih življenjskih in socialnih situacij, ki jih doživlja otrok. Ob pravočasni informaciji lahko učitelj ali učiteljica ustrezno pripravi individualne programe in omogoča otroku razvijanje njegovih potencialov.

Starši se lahko udeležijo popoldanskih govorilnih ur, pogovori z učiteljicami in učitelji pa so možni tudi v času dopoldanskih govorilnih ur. Informacije je možno sporočiti ali sprejeti tudi po telefonu.

V delo šole se starši vključujejo tudi preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in sveta šole.

PREDVIDENI TERMINI GOVORILNIH UR IN RODITELJSKIH SESTANKOV

GOVORILNE URE
13. 9. 2022
11. 10. 2022
15. 11. 2022 (tudi učitelji iz ostalih šol)
24. 1. 2023
Marec – predavanje za starše
11. 4. 2023 (tudi učitelji iz ostalih šol)
9. 5. 2023
RODITELJSKI SESTANKI
13. 9. 2022
marec 2023

O točnem času govorilnih ur in roditeljskih sestankov bodo razredniki pravočasno obvestili vse starše. Posamezni razredi imajo različno število roditeljskih sestavkov, glede na potrebe oddelka. O morebitni prestavitvi načrtovanih govorilnih ur bomo starše pravočasno obvestili. Učitelji, ki prihajajo k nam iz sosednjih šol, bodo prisotni na govorilnih urah v mesecu novembru in aprilu.

Učitelji imajo tudi dopoldanske govorilne ure, po vnaprejšnjem dogovoru. Na pogovor z učiteljem lahko starši pridejo po predhodni najavi tudi v tem času. Uskladitev termina lahko poteka ustno preko otrok, s pomočjo zapisa v beležko ali preko šolskega telefona.

 

BUILDING A BETTER FUTURE

 

Dostopnost