Poklicno usmerjanje

Razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2024/2025 in postopek vpisa v srednjo šolo

Izšel je Razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2024/2025. Dostopen je na naslednji povezavi: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Osnovno šolo v letošnjem šolskem letu zaključuje 21.305 učenk in učencev (lani 21.571), ki bodo lahko kandidirali na skupno 26.066 (lani 25.560) vpisnih mest na srednjih šolah.

Od skupno 26.066 razpisanih mest je v programih nižjega poklicnega izobraževanja (NPI) razpisanih 844 mest (lansko leto 700)v programih srednjega poklicnega izobraževanja (SPI) 6.954 mest (lansko leto 6872), v programih srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) 10.540 mest (lani 10.344), v programih splošnih gimnazij (GIM) (Gimnazija, Klasična gimnazija in Gimnazija s športnim oddelkom) 5.966 mest (enako kot lani).

V programih strokovnih gimnazij, kamor sodijo Tehniška gimnazija, Umetniška gimnazija in Ekonomska gimnazija, je razpisanih 1.762 mest (lani 1.678). Skupaj je v programih splošnih in strokovnih gimnazij razpisanih 7.728 mest (lani 7.644).

Gorenjski regiji je za 2.162 učencev, ki zaključujejo osnovno šolo, na voljo 2.706 razpisanih mest, v Goriški regiji je za 1.240 bodočih dijakov 1.478 mestv Jugovzhodni regiji je za 1.390 učencev na voljo 2.254 mest, na Koroškem je za 732 učencev 9. razreda razpisanih 864 mest, v Primorsko – notranjski regiji je za 548 učencev na voljo 398 mest, v Obalno – kraški regiji je za 1.121 devetošolcev razpisanih 1.238 mest, v Osrednjeslovenski regiji je za 6.016 bodočih dijakov na voljo 6.984 mest, v Podravski regiji zaključuje osnovno šolo 3.144 učencev, katerim je namenjenih 4.332 razpisnih mest, v Pomurski regiji je za 1.076 učencev razpisanih 1.334 mest, v Savinjski regiji je za 2.630 bodočega dijaka razpisanih 3.356 mest, v Posavski regiji je za 690 učencev namenjenih 552 mest, v Zasavju pa je za 556 bodočih dijakov na voljo 570 razpisnih mest.

POTEK VPISA V SREDNJO ŠOLO:

1. PRIJAVA

Vsi, ki se nameravajo v šolskem letu 2024/2025 vpisati v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja in gimnazij, morajo izbrani srednji šoli v predpisanih rokih in na predpisanih obrazcih (ter z morebitnimi drugimi dokazili) oddati prijavo za vpis – prijavnico z oznako MŠŠ-2-1,20/08, ki je na voljo na spletnih straneh ministrstva na naslovu: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/.

Vsak odda samo ENO izpolnjeno prijavnico.

Vsak naj že pred prijavo dobro preveri, ali je treba za vpis v program, ki si ga je izbral, poleg splošnih izpolnjevati tudi morebitne posebne pogoje in do kdaj je treba predložiti dokazila o njihovem izpolnjevanju.

Učenci osnovnih šol prijavnico skupaj s potrebnimi dokazili praviloma oddajo na osnovni šoli. Obrazce bo pripravila šola, prav tako jih bomo skupaj izpolnjevali v šoli.

INFORMATIVNI DAN bo potekal:

  • petek, 16. februarja 2024, ob 9. in 15. uri, ter
  • soboto, 17.  februarja 2024, ob 9. uri.

Učenci imajo ta dan na osnovnih šolah pouka prost dan. Predvideno je, da bodo informativni dnevi potekali v živo, na srednjih šolah.

2. ROKI

Učenci osnovnih šol oz. kandidati, ki se za vpis v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja in gimnazij prijavljajo prvič, morajo prijavnico oddati najkasneje do 2. aprila 2024.

3. VPIS

Vsi prijavljeni učenci in dijaki bodo praviloma med 17. in vključno 21. junijem 2024, do 14. ure izbranim šolam predložili dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev. O točnih datumih in urah jih bodo obvestile šole.

Učenci in dijaki, ki bodo izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, bodo do 21. junija 2024 tudi vpisani. Učenci in dijaki, ki v prvem krogu ne bodo izbrani, bodo na šolah seznanjeni s prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali v drugem krogu izbirnega postopka.Prosta vpisna mesta bodo objavljena na spletnih straneh ministrstva najkasneje 4. julija 2024. Srednje šole bodo sprejemale prijave oz. vpisovale, dokler bodo imele prosta mesta, vendar najdlje do 30. avgusta 2024.

4. MERILA ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA, IZBIRNI POSTOPEK IN ROKI

Če bo na šoli število prijavljenih učencev in dijakov za vpis v posamezni program srednjega izobraževanja tudi po koncu prenosa prijav (23. april 2024) večje od razpisanega števila mest v tem programu, bo šola s soglasjem ministra sprejela sklep o omejitvi vpisa. O tem bodo učenci in dijaki (s strani šol) obveščeni najpozneje do 29. maja 2024. Ministrstvo bo na svojih spletnih straneh 24. maja 2024 objavilo, katere šole bodo (v katerih programih) omejile vpis za šolsko leto 2024/2025.

KJE DOBITE DODATNE INFORMACIJE?

POMEMBNI DATUMI ZA VPIS 2024/2025
16. 2. 2024 ob 9. in 15. uri  17. 2. 2024 ob 9. uriInformativni dnevi v SŠ
Do 4. 3. 2024Prijave k preizkusu posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti.
Med 8. in 20. 3. 2024Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za športne oddelke programa Gimnazija.
Do 28. 3. 2024Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih in izpolnjevanju športnih pogojev
Do  2. 4. 2024Oddaja prijav za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2024/25.
8. 4. 2024 do 16.00Javna objava številčnega stanja prijav – internet.
Do 23. 4. 2024  do 15.00Zadnji rok za prenos prijave na drugo šolo.
7. 5. 2024NPZ iz slovenščine
9. 5. 2024NPZ iz matematike
13. 5. 2024NPZ iz zgodovine
Do  24. 5. 2024Javna objava omejitev vpisa in sprememb obsega razpisa.
Med 17. in 21. 6. 2024 do 14.00Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka – vpisani.
Do 21. 6. 2024 do 16.00Objava spodnjih mej 1. kroga in rezultatov 1. kroga izbirnega postopka in seznanitev z možnostmi za 2. krog.
Do 26. 6. 2024 do 15.00Prijava kandidatov, ki se niso uvrstili v 1. krog, za 2. krog izbirnega postopka.
Do 2. 7. 2024 do 15.00Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka.
Do 3. 7. 2024 do 14.00Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka.
Do 4. 7. 2024 do 15.00Objava še prostih mest za vpis.
Do 30. 8. 2024Vpis na objavljena prosta mesta.

Velika Dolina, 6. 2. 2024                                                                           Pripravila:

                                                                                                                      Urška Lupšina

Dostopnost