Kadar ima otrok kakršne koli težave ali je v stiski, mu lahko pomaga šolska svetovalna delavka. Tudi v tem šolskem letu bo to delo opravljala svetovalna delavka Biserka Čančer, katere delovni čas pri nas je:

– ob ponedeljkih od 7.00 do 14.00,

– ob sredah od 7.00 do 14.00,

– ob petkih od 7.00 do 14.00.

Starši se lahko dogovorite za razgovor tudi izven navedenih delovnih ur. Svetovalna delavka spremlja vključevanje otrok v oddelčno skupnost in njihov napredek pri šolskem delu ter poskuša pomagati otrokom, ki imajo težave z učenjem. Prav tako dela z nadarjenimi učenci in skupaj z njimi, s starši in z učitelji oblikuje načrt dela zanje.

Ena od pomembnih nalog svetovalne delavke je svetovanje učencem 8. in 9. razreda glede poklicne orientacije ter pomoč pri vpisu v srednjo šolo. Staršem poda informacije o pridobivanju štipendije.

Kontakt: svetovalnasluzba@guest.arnes.si

 

KAM SE LAHKO OTROK OBRNE PO POMOČ?
Učenci, kadar ste v težavah, lahko prosite pomoč:
– svoje starše,
– svojo/svojega razredničarko/razrednika,
– učitelja, kateremu zaupate,
– šolsko svetovalno delavko,
– ravnateljico,
– Center za socialno delo Brežice (499 1000),
– TOM – telefon za otroke in mladostnike (080 1234 – klic je brezplačen),
– SOS za ženske in otroke (080 11 55),
www.tosemjaz.net  – na splet po nasvet.

BUILDING A BETTER FUTURE

 

Dostopnost