Šolska knjižnica je sestavni del celotnega vzgojno-izobraževalnega dela. Namenjena je potrebam učencev in učiteljev. V knjižnici se zbira, hrani in izposoja knjižnično gradivo. V njej se opravlja informacijsko delo v okviru izvajanja knjižničnih informacijskih znanj.

Naročeni smo na revije in časopise, ki jih lahko učenci berejo v času izposoje v knjižnici, strokovne revije pa so namenjene strokovnim delavcem za samoizobraževanje in kot pomoč pri rednem delu. Knjige si lahko učenci izposojajo po urniku, ki je vidno razobešen.
V času posebnih ukrepov za preprečevanje nalezljivih bolezni so tudi pravila šolske knjižnice nekoliko drugačna. Učenci vrnjene knjige odlagajo v škatlo, ki je pred knjižnico. Spremenjen je tudi urnik izposoje za posamezen razred.

V okviru knjižnične dejavnosti poteka tudi tekmovanje za bralno značko. Knjižničarka na šoli je Mihaela Slovenc.

Na šoli deluje učbeniški sklad, ki učencem od 1. do 9. razreda nudi možnost izposoje učbenikov za redni pouk. Učenci od 1. do 3. razreda dobijo preko učbeniškega sklada tudi vse potrebne delovne zvezke. Vse učenke in učenci so oproščeni plačila izposojevalnine. Navodila za izposojo bodo učencem razdeljena v mesecu juniju. Učbeniki bodo razdeljeni v prvem tednu pouka. Učbeniški sklad vodi Mihaela Slovenc.

BUILDING A BETTER FUTURE

 

Dostopnost