Izbirni predmeti pomenijo prilagajanje programa osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. V 7., 8. in 9. razredu devetletke učenci izberejo dve ali tri ure izbirnih predmetov, ki so lahko iz leta v leto različni. Izbor izbirnih predmetov opravimo v pomladnih mesecih preteklega šolskega leta, na začetku tekočega šolskega leta pa lahko učenci še kaj spremenijo.

V šolskem letu 2023/2024 so učenci med ponujenimi možnostmi izbrali naslednje obvezne izbirne predmete:

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET 

RAZRED 

UČITELJ 

šport za sprostitev

7., 8., 9.

Danijel Bukovinski

šport za zdravje

7., 8., 9.

Katja Kolman

izbrani šport – nogomet

7., 8., 9.

Danijel Bukovinski

okoljska vzgoja

8.,9.

Aljaž Božič

matematične delavnice

7., 8., 9.

Aljaž Božič

glasbeni projekt

7., 8., 9.

Tatjana Špan

šahovske osnove

7., 8., 9.

Branko Košar

likovno snovanje

7., 8., 9.

Urška Jekler

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

V šolskem letu 2023/2024 se izvaja neobvezni izbirni predmet – angleščina za učence 1. razreda.

V 4., 5. in 6. razredu izvajamo neobvezna izbirna predmeta šport in tehnika.

 

BUILDING A BETTER FUTURE

 

Dostopnost