OSNOVNA ŠOLA VELIKA DOLINA

Velika Dolina 30, 8261 Jesenice na Dolenjskem

Ravnateljica: Anja Zevnik

Telefon: 07-49 57 112

Štev. podračuna pri UJP Krško: 01209-6030645809

Davčna številka: 81190344

E-mail: os.velika.dolina@guest.arnes.si

VRTEC PRI OŠ VELIKA DOLINA

Pomočnica ravnateljice vrtca: Nataša Iljaž

Telefon: 07-49 57 112

E-mail: natasa.iljaz@osvelikadolina.si

 

BUILDING A BETTER FUTURE

 

Dostopnost