Šolska prehrana

Za razvoj vsakega otroka je zelo pomembno, da v času dopoldanskega pouka zaužije vsaj en obrok. Na šoli sta organizirana dva obroka, dopoldanska malica in kosilo. Čas malice je po drugi šolski uri za učence od 1. do 4. razreda in po tretji učni uri za ostale učence,...

Šolski zvonec

Šolski zvonec zvoni le na predmetni stopnji pouka, na razredni stopnji pa dolžino posamezne ure učiteljice prilagajajo posameznim vsebinam.   1. DO 4. RAZRED 5. DO 8. RAZRED OPOMBE 1. ura   7.35–8.20 7.35–8.20     odmor 8.20–8.25 8.20–8.25   2. ura   8.25–9.10...

Zaposleni

Zaposleni 2014/2015 Št. Ime in priimek Pouk, delo Opombe 1. Mojca Bregar Goričar TJA ravnateljica 2. Barkovič Rozalija čistilka   3. Bukovinski Danijel ŠPO, NIP, IP, OPB   4. Butkovič Bojana računovodja   5. Čerin Barbara 1., 2. razred kombiniran oddelek 6. Fakin...
Dostopnost