Bodoči dijaki lahko za šolsko leto 2023/24 vložijo vloge za državno štipendijo, kadrovsko štipendijo, štipendijo za deficitarne poklice ali Zoisovo štipendijo. Vloge za pridobitev katerekoli od štipendij vlagajo kandidati za štipendije sami.

 

1.    DRŽAVNA ŠTIPENDIJA

Vse informacije v zvezi z državnimi štipendijami poiščete na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na naslovu: https://www.gov.si/teme/drzavna-stipendija/

Dijaki prvo vlogo vložite v mesecu avgustu na krajevno pristojnem Centru za socialno delo, ali pa preko elektronskega obrazca, na strani E-uprava. Lahko jo podate tudi med šolskim letom (če se je npr. spremenil dohodek na družinskega člana).

Vse ostale štipendije (kadrovske štipendije, Zoisove štipendije, štipendije za deficitarne poklice) podeljuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Informacije v zvezi s temi štipendijami so na spletni strani: https://www.srips-rs.si/.

 

2.    ZOISOVA ŠTIPENDIJA

Informacije o Zoisovi štipendiji najdete na sledeči povezavi: https://www.srips-rs.si/stipendije/zois, kjer je objavljen tudi razpis za dodelitev štipendije za šolsko leto 2023/24. 

 

Zoisova štipendija ni združljiva z državno štipendijo, s štipendijo Ad futura, niti s štipendijo za Slovence v zamejstvu in po svetu. Hkrati s Zoisovo štipendijo pa se lahko prejema kadrovsko štipendijo (razen, če ta tega ne dovoljuje),  štipendijo za deficitarne poklice in tudi štipendijo Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja.    

 

 Do Zoisove štipendije so upravičeni dijaki, ki izkazujejo vsaj en ustrezen izjemni dosežek IN dosegajo zahtevan šolski oziroma študijski uspeh. Podrobneje se pogoji za dodelitev Zoisove štipendije vsako leto opredelijo v razpisu. Za  dodatne informacije se lahko obrnete na: zoisi@sklad-kadri.si.

 

3.    ŠTIPENDIJA ZA DEFICITARNE POKLICE

Izšel je že razpis za štipendije za deficitarne poklice, dostopen na: https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20232024-337-jr

Rok prijave je od 19. 6. 2023 do vključno 22. 9. 2023.

 

4.    KADROVSKA ŠTIPENDIJA

Informacije o kadrovskih štipendijah najdete na: https://www.srips-rs.si/stipendije/izmenjevalnica

 

 

Pripravila:

Špela Čižmek,

šolska svetovalna delavka

Dostopnost