Spoštovani  učenci in starši!

V ponedeljek, 12. 4. 2021, se bo ob 7.30 ponovno pričel pouk v šoli.

Vrnejo se vsi učenci šole in otroci vrtca.

Za šole in vrtce veljajo enaki ukrepi, kot so veljali pred zadnjim zaprtjem.

Pouk bo potekal v enotni skupini, učenci v skupnih prostorih (hodniki, jedilnica, knjižnica) nosijo maske, ravno tako jih nosijo k športu in jih šele v telovadnici snamejo.

Učenci od 1. do vključno 5. razreda v razredu ne nosijo mask (razen v primeru, ko je pouk organiziran v mešanih skupinah – mehurčkih), ravno tako tudi ne otroci vrtca.

Učenci pridejo v šolo na različne načine: peš ali jih pripeljejo starši in jih odložijo na parkirišču, nato gredo sami do šole.

Šolski prevoz s kombijem bo organiziran po ustaljenem voznem redu, ki je veljal pred ukrepi za zajezitev epidemije, ob upoštevanju varnostnih ukrepov.  

Učenci na šolski avtobus vstopajo na zadnjih vratih in tu tudi izstopajo. Na avtobus vstopajo z maskami. Ob vstopu na avtobus si lahko razkužijo roke in sedijo na točno določenih mestih, ki so označena.

Po prihodu v šolo se držijo protokola:

UČENCI:  Prihod v šolo med 7.00-7.25, učenci jutranjega varstva pa lahko od 6.00 naprej.

1.       Učenci naj prihajajo v šolo zdravi, brez znakov katerekoli bolezni.

2.       Prihod v šolo: Učenci vstopajo skozi glavni vhod, posamično – brez spremstva

           staršev, upoštevajo varnostno razdaljo 1,5 m do 2 m.

3.       Na označenih mestih v garderobi se preobujejo v copate in odložijo oblačila.  

4.        Razkužijo si roke.

5.        Učenci odidejo v svoje matične učilnice.

6.       Skupine učencev se med seboj ne mešajo in učenci ne prehajajo iz skupine v

           skupino ali iz učilnice v učilnico. Vsaka skupina je samostojen mehurček.

7.       Učenci izven učilnice/mehurčka nosijo masko.

8        Pri vhodu v učilnico so vrata odprta in se otroci  ne dotikajo kljuk, vrat za seboj ne

           zapirajo. V razredih sedijo na točno določenih označenih mestih, ki so stalna in na

           varnostni razdalji.

9.       Učenci si med seboj ne posojajo učil in učnih pripomočkov.

10.     Učenci malicajo v razredih, hrano jim deli oseba, ki jo določi ravnateljica. Pred

           malico razkužijo mizice in si operejo roke in pripravijo pogrinjek. Po malici razkužijo

           površino mizic in si operejo roke.

11.     Kosilo bo v jedilnici, sedijo na mestih, ki so na varnostni razdalji. Pred kosilom si

           umijejo roke, ravno tako po kosilu.

11.     Odhod na stranišče: posamično in obvezno umivanje rok po uporabi. Učenci 1. in 3.

           razreda uporabljajo toalete v pritličju, učenci 2. razreda uporabljajo toaleto v prvem

           nadstropju. V izogib gneči lahko učenci hodijo na stranišče tudi med poukom.

12.     Odhod domov:

–         Odhod po zaključku pouka: učence pred vhodom počakajo starši po zaključku

           zadnje šolske ure

–         Odhod po kosilu ob 12.15: starši počakajo pred vhodom v šolo.

–         Učenci vozači v spremstvu učiteljice zapustijo šolo in se napotijo na določeni

           varnostni razdalji do avtobusnega postajališča.

–         Po učence, ki ostajajo v OPB, pridejo pred šolo starši ob določenih urah, ki so jih

           navedli v povpraševanju.

UČITELJI:

Razpored in delo učiteljev poteka po protokolih, ki jih določi ravnateljica.  Zaposleni na vseh delovnih mestih nosimo maske.

Higienski protokol ostaja nespremenjen (razkuževanja prostorov, kljuk, zračenje, higiena kašlja …).

V PRIMERU POTRJENE OKUŽBE PRI ZAPOSLENIH ALI UČENCIH  JE OBVEZNO O TEM OBVESTITI RAVNATELJICO, KI O POJAVU OKUŽBE OBVESTI NIJZ IN USTREZNO UKREPA.

Za malico in kosilo bo poskrbljeno že prvi šolski dan.

Na šoli se bomo zelo trudili upoštevati navodila, ki so predpisana zaradi zajezitve širjenja covid-19. Zavedamo se, da le ob največjem možnem upoštevanju pravil lahko šolsko leto zaključimo kar se da običajno. Pomagajte nam tudi vi in se o tem doma pogovarjajte.

                                                                                                        

    Mojca Bregar Goričar,

                                                                                                             ravnateljica

Dostopnost