Spoštovani starši,

ponovno se je epidemiološka slika zaradi širjenja virusa covid-19 poslabšala do te mere, da je z ukrepom odrejeno delo na daljavo za učence od vključno 6. do vključno 9. razreda.

V tednu do jesenskih počitnic (19.–23. 10. 2020) bo delo potekalo preko spletnih učilnic, ki jih za posamezne razrede in predmete že ustvarjajo učitelji na spletnem portalu TEAMS.

Učenci so vadili vstop vanje že znotraj pouka in ob dnevih dejavnosti, prejeli so že vstopna gesla, ki jih hranijo pri sebi. V primeru, da so jih kam »založili« naj se obrnejo na razrednika ali razredničarko, ki jim ga bo ponovno posredoval.

Dejavnosti, ki naj bi jih učenci opravili v določenem dnevu bodo naložene pravočasno, vse v dogovoru z učitelji.  Dogovorjeno je, da bo velik del pouka potekal preko videokonferenc in po stalnem urniku posameznega razreda. Priporočamo, da si učenci pripravijo urnik dela, po katerem bodo vsak dan opravili vse dejavnosti, ki naj bi jih tisti dan imeli. Čas za delo naj ne bo daljši, kot bi bil, če  bi bili v šoli.

Zavedamo se, da staršev večine učencev ne bo doma, ko bodo učenci vpeti v šolsko delo in ga bodo morali opraviti sami, samostojno in odgovorno. Starše ob tem vseeno prosimo, da otroke dnevno vzpodbujate, pogledate, koliko dejavnosti so za ta dan opravili, jih morda tudi usmerite, da poiščejo pomoč, če ne bodo kos temu delu. Najhuje je, če otrok v nekem trenutku obtiči in ne najde poti naprej. Na to bodite še posebej pozorni in vedite, da bomo skupaj poiskali ustrezno rešitev.  Če/ko težavo zaznate, se obrnite na posamezne učitelje, razrednike, svetovalno delavko ali ravnateljico.

Če bomo uporabljali še kakšna druga spletna orodja, bodo učenci o tem sproti obveščeni.

Kljub temu, da približno vemo, s kakšno IKT tehnologijo učenci doma razpolagajo, vas prosimo, da nam spoti sporočate, če se bodo pojavljale težave in bo otrokom onemogočeno delo. Poskušali bomo pomagati pri tem in težave odpraviti. O tovrstnih problemih obveščajte razrednike.

Učenci od 1. do vključno 5. razreda bodo obiskovali pouk v šoli, in sicer po rednem urniku.

Upoštevati je potrebno vsa priporočila, ki jih predpisuje NIJZ. Higienski režim za te otroke je določen. 

Šolarji in odrasli morajo maske obvezno nositi v skupnih prostorih, ko vstopajo v šolo, na šolskih hodnikih, ko gredo v sanitarije, v jedilnico, v telovadnico … Maske nosijo tudi pri pouku, ko so v učilnici skupaj z učenci iz drugih oddelkov (npr. pri izbirnih predmetih, nivojskem pouku, rekreativnem odmoru, kolesarskem izpitu …), enako tudi pri obšolskih dejavnostih oziroma krožkih.

Uporaba zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza ni potrebna za:

  • učence v osnovni šoli, ko so v matičnem oddelku,
  • učitelje do vključno 3. razreda osnovne šole, pri opravljanju neposrednega dela z učenci
  • in osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo.

Učitelji od 4. razreda osnovne šole dalje nosijo maske pri izobraževalni dejavnosti, kjer ni možno zagotoviti vsaj 2 m medosebne razdalje.

Starše prosimo, da upoštevajo navodila in otroke pospremijo do vhoda v šolo, kjer jih sprejmejo dežurni učitelji in usmerjajo k izvedbi higienskih ukrepov. Prosimo vas, da otroke pripeljete vsaj 5 minut pred pričetkom pouka, da lahko zadostimo vsem predpisanim ukrepom. Pri odhodu iz šole vas prosimo, da prihajate po otroke ob dogovorjeni uri in jih počakate pred šolo. Z razredničarkami komunicirajte preko e-pošte, v primeru individualnega razgovora pa se za srečanje dogovorite z razrednikom.

Oddelki vrtca delujejo po normalnem urniku. Glede predpisanega higienskega režima se zanje ni spremenilo nič. Obvezno upoštevajte predpis nošenja mask in razkuževanja rok ob vstopu v šolo in vrtec.

Nekateri starši imate otroke v vrtcu in šoli, zato vas prosimo, da uskladite odhod otroka iz šole in vrtca ob uri, ko boste sprejeli otroka iz šole.

NIJZ vsak petek objavi posodobljena priporočila glede uporabe mask, ki bodo veljala v prihajajočem tednu od ponedeljka do nedelje.

Časi so res drugačni in navodila dobivamo ob nenavadnih in poznih urah. Verjamemo pa, da bomo s skupnimi močni zmogli.

Biserka Čančer,                                                                                   Mojca Bregar Goričar,

svetovalna delavka                                                                                    ravnateljica

vir: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ukrepi-za-zajezitev-sirjenja-okuzb/

Dostopnost