Učenci letošnjega devetega razreda so v lanskem, posebnem šolskem letu, sodelovali v eTWinning projektu »IN YOUR SHOES«, v katerem so s partnerji iz Španije, Grčije in Ukrajine spoznavali, kaj je to empatija.  Z uporabo spletnih aplikacij so v mednarodnih skupinah reševali različne naloge na to vedno aktualno temo, ustvarjali, razvijali medkulturne kompetence, se urili v angleščini. Kljub epidemiji, ki je onemogočila nekatere aktivnosti v živo, smo nadaljevali in projekt »zvozili« do konca. Učencem gre vsa pohvala za njihov trud, zavzetost in vztrajnost.

Takole pa so zapisali o našem projektu na agenciji CMEPIUS, ki nam je podelila znak kakovosti:

Spoštovana Irena Rimc Voglar 

Čestitke. Vaš projekt In your shoes smo nagradili z oznako kakovosti.

Projekt In your shoes je učencem približal zelo aktualno temo empatije, ne samo skozi besede, temveč aktivno, na kreativen način. Učenci so se lahko na inovativen način vživeli v kožo slepih ljudi, beguncev, invalidov, starih ljudi, poskušali razumeti, kako se počutijo.

V spletni učilnici je razbrati velik doprinos slovenskega partnerja. Projekt je primer dobre prakse sodelovalnega dela na daljavo in mednarodno mešanih ekip učencev.

V projektu je bil uporabljen primeren nabor inovativnih IKT orodji, primernih za starostno skupino vključenih učencev. Orodja so bila zelo dobro vključena v aktivnosti projekta in so pripomogla v veliki meri k sodelovalnemu delu na daljavo vseh sodelujočih: Padlet, Flilpgrid, Meetingwords, Storyjumper.

Projekt je zelo dobro naslovil temo varne rabe spleta.

Zelo dobro sta bili izvedeni tudi diseminacija in evalvacija projektnih rezultatov.

Iskrene čestitke za izvedeni projekt.

Za dodatne informacije vam je na voljo nacionalna podporna služba.

Lep pozdrav,

Ekipa eTwinning

Dostopnost