Spoštovani starši,

šola bo tudi v naslednjem šolskem letu poskrbela za izposojo učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada za vse učence, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pa vam zagotavlja brezplačno izposojo od 1. do 9. razreda. V šolskem letu 2020/2021 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zagotavlja vse učno gradivo (učbenike, delovne zvezke) za prvošolce, drugošolce in tretješolce brezplačno (učenci bodo gradivo prejeli prvi šolski dan).

VSI UČENCI ŠOLE SO UPORABNIKI UČBENIŠKEGA SKLADA (gradivo dobijo avtomatsko, brez naročilnic).

Učenci ob izteku šolskega leta učbenike urejene vrnejo šoli. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne boste vrnili, boste ob koncu šolskega leta zanj, v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Ur. l. RS 12/20), plačali odškodnino.

Prilagamo naročilnici dveh podjetij, ki je sezname učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin pripravil po izboru naših učiteljev, na osnovi potrjenega kataloga učbenikov.

Vse potrebščine in delovne zvezke lahko nabavite kjer koli želite. Potrebščin, ki jih učenci že imajo in so še vedno uporabne, ni potrebno kupovati.

Za vse dodatne informacije lahko pokličete v tajništvo šole na telefon 49 57 112, kjer vam bomo z veseljem pomagali.

Skrbnica učbeniškega sklada                                                                                                                Ravnateljica

Anja Zevnik                                                                                                                                             Mojca Bregar Goričar

 

SEZNAMI:

 

 

 

_______________________________________________________________________________

DZS – DOPIS IN POVEZAVA DO NAROČILNIC IN KATALOGA

KATALOG ŠOLSKIH POTREBŠČIN 2020.

Veljavnost vseh ugodnosti je od 1. 7. do 31. 7. 2020.

 

KOPIJA NOVA – POVEZAVA  DO NAROČILNIC IN KATALOGA

Dostopnost