Spoštovani starši,

 

na podlagi sklepa Vlade RS smo vrtci s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) dne 8. 5. 2020 pozno popoldne prejeli okrožnico s podrobnejšimi navodili za odprtje vrtcev. Ob odprtju vrtcev, ki je predvideno za 18. 5. 2020,  moramo upoštevati dva ključna dokumenta:

  • Priporočila Zavoda RS za šolstvo (ZRSŠ) za ponovno odprtje vrtcev v času posebnih razmer;
  • Higienska priporočila za vrtce v času epidemije Covid – 19, ki jih je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

 

Priporočila NIJZ so ključna za varno odpiranje vrtcev, saj obsegajo:

  • zdravstvene omejitve tako za zaposlene kot tudi za otroke;
  • ukrepe za preprečevanje okužb v vrtcu;
  • priporočila za zaposlene;
  • priporočila za oblikovanje skupin in igre na prostem;
  • priporočila za prihod in odhod iz vrtca in drugo.

 

Skupine bomo oblikovali na podlagi prijav staršev po priporočilih ZRSŠ. Število prijavljenih otrok moramo poročati MIZŠ. Zdravstvene omejitve za otroke za vrnitev v vrtec so opredeljene v prilogi. V primeru, da je v družini, istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, odsvetujemo vrnitev v vrtec. Starši se v tem primeru posvetujte z osebnim zdravnikom.

 

Starše prosimo, da svojo namero o vključitvi v vrtec posredujete pisno na priloženem obrazcu na e-naslov: natasa.iljaz@osvelikadolina.si, najkasneje do torka, 12. 5. 2020, do 12. ure.

Nujno potrebujemo podatek o času prihoda in odhoda otroka, da bomo lahko oblikovali stalne vzgojne skupine in s tem upoštevali varnostne ukrepe. V primeru, da otroka ne boste vključili v vrtec, nam prosim to prav tako sporočite na zgornji e-naslov.

 

Pred ponovnim vstopom v vrtec morate izpolniti izjavo (priloga NIJZ).

 

Starši, ki boste z dnem 18. 5. 2020 vključili otroka vrtec, boste dolžni plačevati vrtec. O vseh nadaljnjih informacijah boste obveščeni do konca tedna po elektronski pošti. V naslednjih dneh lahko pričakujemo kar nekaj izzivov, vendar smo prepričani, da nam bo z dobrim sodelovanjem in medsebojnim zaupanjem uspelo zagotoviti dobro počutje ter optimalne pogoje za otroke, starše in zaposlene.

 

Lep pozdrav.

 

Mojca Bregar Goričar,

ravnateljica

 

Nataša Iljaž,

pomočnica ravnateljice v vrtcu pri OŠ Velika Dolina

 

OBRAZEC ZA PRIJAVO OTROKA V VRTEC

IZJAVA STARŠEV PRED VSTOPOM V VRTEC (NIJZ)

SKLEP RSK ZA PEDIATRIJO

HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA VRTCE V ČASU EPIDEMIJE (NIJZ)

 

 

Dostopnost