OBVESTILO ZA STARŠE

NAPOTKI ZA DELO V PRIHODNJIH DNEH

Spoštovani starši,

kot ste že seznanjeni iz medijev se v ponedeljek, 16. 3. 2020, zapirajo vzgojno-izobraževalne ustanove v Sloveniji.

Pouk bo prilagojen delu na domu. Učni proces bo potekal s pomočjo spletne pošte in spletnih orodij, zato vas prosimo, da razrednikom še danes posredujete spletne naslove vaših otrok, preko katerih bodo učitelji komunicirali z njimi. Mlajšim učencem, od 1. do 4.,  ki svojih spletnih naslovov nimajo, bodo razredničarke informacije posredovale na naslove staršev. Da bo delo lahko teklo, prosimo starše otrok od 1. do 5. razreda, da zvezke, delovne zvezke in  učbenike, ki jih imajo učenci še  v šoli, še danes oziroma najkasneje v ponedeljek do 12.00 prevzamejo v šoli. Le-ti bodo pripravljeni na dežurni mizi v avli šole.

Opozoriti želimo, da to ni čas počitnic, ampak samo posebna oblika dela v izrednih razmerah. Zelo pomembno je, da bodo učenci kljub drugačni obliki pouka delo na daljavo jemali resno in  odgovorno. Zato želimo, da ohranijo šolsko časovno rutino tudi doma. Učencem bodo zadolžitve posredovane po šolskem urniku za posamezen dan.

 

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za vso podporo in pomoč pri izvajanju pouka.  Za vse nas je to novost, a verjamemo, da nam bo s skupnimi močmi uspelo realizirati začrtane cilje.

Upamo, da se kar se le da kmalu zopet srečamo v šolskih klopeh, do takrat pa ostanite zdravi.

 

Mojca Bregar Goričar,

ravnateljica

Dostopnost