Datum: 6.3. 2020

Spoštovani starši!

 

V letošnjem šolskem letu je naša šola sodelujoča v programu Mreže učečih se šol, ki jo izvaja Šola za ravnatelje. Ena izmed naših prioritetnih nalog je tudi ozaveščanje otrokovih odgovornosti in dolžnosti, s katerimi se srečujejo skozi šolske naloge. Najprej smo se odločili, da razširimo eno osnovnih nalog, s katero se srečujejo vsi učenci višje stopnje –dežurstvo. Dežurni učenci bodo dobili podrobnejši seznam nalog, ki jih bodo morali v času dežuranja opraviti kakovostno v določenem časovnem okviru. Ena izmed nalog dežurnega učenca je tudi sprejemanje obiskovalcev naše šole. Dogovorili smo se, da se mora vsak obiskovalec ob vstopu v šolo najprej zglasiti pri dežurnem učencu in mu posredovati svoj ime in priimek ter namen obiska na naši šoli (zobozdravnik, tajništvo, svetovalna služba, obisk šolske knjižnice, ipd.). Dežurni učenec ga napoti k iskani osebi. V primeru, da bi starši nujno potrebovali svojega otroka, ime le tega posredujejo dežurnemu učencu, ki sam stopi v razred po otroka in ga pripelje v garderobo. Po 14.00 uri, ko dežurni učenec zaključi s svojimi obveznostmi, lahko starši sami poiščejo otroka, ki je v podaljšanem bivanju. Obveščamo vas tudi, da bomo ob mizi dežurnega učenca namestili talno oznako (Od tu zmorem sam.), od katere naprej bodo učenci ob jutranjem prihodu v šolo sami nadaljevali pot do svoje učilnice.

Za starše, ki pripeljejo otroke v vrtec, se nič ne spremeni.

 

Hvala za razumevanje in sodelovanje.

Kolektiv OŠ Velika Dolina

Dostopnost