Na Osnovni šoli Velika Dolina je bila sobota, 29. 9. 2018, dan s posebno vsebino, ki je učence povezal s krovnim naslovom vseh izvedenih vsebin – Spoznavajmo tveganja in gradimo svojo varnost. Program izpeljanih vsebin je koordinirala šolska svetovalna delavka Biserka Čančer.

Učenci od 1. do 9. razreda so skupaj z učitelji razredniki in ostalimi pedagoškimi delavci odkrivali skrite sladke pasti, ki se nahajajo v naši vsakodnevni prehrani, in posledice, ki jih le-te povzročajo. Ozavestili so pomen ustreznega in uravnoteženega prehranjevanja za zdravje danes in v prihodnosti. Učenci od 1. do 5. razreda so aktivno sodelovali tudi v praktičnih delavnicah, v katerih so odkrili nevarne točke na poti v šolo in iz nje v šolskem okolišu, spoznavali so prometno disciplino in prepoznavali napačna ravnanja v prometu tako pešcev kakor tudi voznikov. Šolska zobozdravstvena služba je učencem 2., 5. in 8. razreda predstavila zobozdravstvene vsebine pod okriljem projekta Zobni alarm. Učenci so ozavestili pomen pravilnih tehnik čiščenja zob in se seznanili z ustreznimi pripomočki za ustno higieno. Spoznavali so anatomijo ustne votline in izvedeli, čemu se lahko izognejo z ustrezno prehrano in skrbjo za zdravje dlesni in zob. Gospa Milka Kramar, koordinatorka za zdravstveno vzgojo iz Zdravstvenega doma Brežice, je učencem predstavila naslednje teme: zasvojenost (za učence 5. razreda), pozitivna samopodoba v času odraščanja (za učence 6. in 7. razreda), medosebni odnosi (za učence 8. razreda) in vzgoja za zdravo spolnost (za učence 9. razreda). Učenci so v tem dnevu spoznavali tudi svojo izpostavljenost in ranljivost na spletu ter iskali možnosti, kako se lahko izognejo spletnim pastem in njihovim posledicam za svojo duševno in telesno zdravje. Delavnico z naslovom Varno na internetu je za učence 6. in 7. razreda izvedla šolska svetovalna delavka Biserka Čančer. Učenci so se seznanili s spletnim bontonom, spoznavali so prednosti in slabosti uporabe spleta, kako se lahko izognejo spletnemu nasilju in kje poiščejo pomoč, če postanejo žrtve spletnega nasilja. Gospa Zala Bricelj (Safe.si in Modro oko) je z našimi osmošolci in devetošolci spregovorila o varni rabi družbenih omrežij in mobilne telefonije. Tudi naši najstarejši učenci so se soočili s spletnimi pastmi in iskali konkretne rešitve iz predstavljene spletne problematike.

Za učence vseh razredov, zunanje sodelavce in strokovne delavce na šoli je bila v tem dnevu izvedena evakuacija – skladno z vsebinami in cilji evakuacijskega načrta šole. Predvsem za naše mlajše učence je bilo prav posebno doživetje ogled gasilskih intervencijskih vozil in druženje z gasilci PGD Velika Dolina in PGD Obrežje, ki so učencem opremo in funkcionalnost posameznih vozil tudi prijazno predstavili.

Načrtovanim in izvedenim vsebinam dneva, ki so vsakega učenca nagovarjali k bolj zdravemu načinu mišljenja in delovanja, so se odzvali tudi starši učencev, njihovi sorodniki in krajani, za katere sta dve ekipi Zdravstvenega doma Brežice izvedli test hoje in merjenje krvnega pritiska ter krvnega sladkorja. Z izvidi teh aktivnosti so lahko tudi odrasli odkrivali potencialne dejavnike tveganja za svoje zdravje.

Zelo poučen dan se je za učence zaključil s tematskim ustvarjanjem, športnimi igrami na prostem in medgeneracijskim druženjem.

Tina Eremić, učiteljica slovenščine

Dostopnost