Šolskega tekmovanja iz znanja geografije, ki je potekalo 16. januarja 2018, se je udeležilo 9 učencev iz 7., 8. in 9. razreda.

Tema letošnjega tekmovanja je »Trajnostni turizem za razvoj«. Učenci so pisali test iz predpisane literature in reševali naloge s pomočjo zemljevida domače pokrajine. Pri testu so morali pokazati čim več znanja o ekoloških problemih v okolju in njihovem reševanju ter o varstvu kraških jam.

Letošnje tekmovanje je zasnovano nekoliko drugače, saj so učenci tekmovalci iz osnovnih šol razdeljeni v dve skupini. V prvi skupini so učenci 8. in 9. razreda, v drugi pa učenci 6. in 7. razreda. V tej drugi skupini so na naši šoli tekmovali štirje učenci iz 7. razreda. Največ znanja sta pokazali Tjaša Aleksandra Komočar in Julija Škofljanc, ki sta osvojili bronasto priznanje iz znanja geografije.

V prvi skupini je tekmoval en učenec iz 9. in štirje iz 8. razreda. Naloge so bile kar precej zahtevne, učenci pa so dosegli povprečne rezultate. Največ znanja je pokazal Nejc Cajner, učenec 8. razreda, ki je zbral 19 od 30 možnih točk, in edini osvojil bronasto priznanje iz znanja geografije.

Tjaša Aleksandra in Nejc se bosta 7. marca 2018 udeležila pokrajinskega tekmovanja, ki bo na OŠ Boštanj.

Mentor:

Drago Ivanšek

 

 

Dostopnost