Sara Zofič se je odlično izkazala na državnem tekmovanju iz geografije, saj je prejela srebrno priznanje. Za zlato priznanje sta Sari zmanjkali le dve točki. Sara si zasluži čestitke za vse, kar je dosegla na letošnjem tekmovanju iz znanja geografije. Pokazala je veliko znanja, dosegla najboljši rezultat na pokrajinskem tekmovanju in se uvrstila med 80 najboljših mladih geografov v Sloveniji. To uspe le redkim. Malo je zmanjkalo, da srebrno priznanje ni zlato, a to ni posledica neznanja, ampak pomanjkanje sreče.

Mentor: Drago Ivanšek

Dostopnost