Objavljamo obrazce za vlogo za pridobitev statusa perspektivnega mladega športnika ali perspektivnega mladega umetnika, ki jih lahko starši oddate razrednikom (s prilogami) do konca tega meseca (Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti – statusi). Na podlagi vlog, ki bodo oddane z vsemi prilogami, bomo sklenili dogovore o prilagajanju šolskih obveznosti za učence – perspektive mlade športnike/ perspektive mlade umetnike.

Status perspektivnega športnika

Status perspektivnega mladega umetnika

Dostopnost