Dragi učenci!

–        1. RAZRED:  V šolo prinesite stvari, ki so navedene v vabilu, ki ste ga prejeli.

–        2., 3., 4., 5. RAZRED: V šolo prinesite vse šolske potrebščine.

–        6., 7., 8., 9. RAZRED:  V šolo prinesite le beležko in pisalo.

Dostopnost