Šolsko leto se prične 1. 9. 2014 in konča 31. 8. 2015.

Ocenjevalna obdobja v šolskem letu 2014/2015

1. ocenjevalno obdobje

od 1. septembra 2014 do 31. januarja 2015

 

2. ocenjevalno obdobje

od 1. februarja 2015 do 24. junija 2015

od 1. februarja 2015 do 15. junija 2015 za učence  9. razreda

Ocenjevalne konference bodo

1. OCENJEVALNA KONFERENCA

2. OCENJEVALNA KONFERENCA

 

ponedeljek, 28. januar 2015

torek, 11. junij 2015 za učence 9. razreda

četrtek, 18. junij 2015 za učence od 1. do 8. razreda

Razpored počitnic in prostih dni

POČITNICE IN POUKA PROSTI DNEVI

DATUM/TERMIN

jesenske počitnice

27. oktober–30. oktober

novoletne počitnice

29.–31. december

zimske počitnice

16.–20. februar

prvomajske počitnice

28.–30. april

 

31. oktober – dan reformacije

1. november – dan spomina na mrtve

25. december – božič

26. december   – dan samostojnosti in enotnosti

1. januar – novo leto

6. april – velikonočni ponedeljek

1. in 2. maj – praznik dela

25. junij – dan državnosti

Delovna sobota

6. 6. 2015 – pohod po okupacijski meji

prosti smo 2. 1. 2015

Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja za učence 6. r.

Nacionalno preverjanje znanja za učence 9. r.-

torek, 5. 5. 2015 – MATEMATIKA

torek, 5. 5. 2015 – MATEMATIKA

četrtek, 7. 5. 2015 – SLOVENŠČINA

četrtek, 7. 5. 2015 – SLOVENŠČINA

torek, 11. 5. 2015 – ANGLEŠČINA

torek, 11. 5. 2015 –  TRETJI PREDMET

Informativna dneva v srednjih šolah

petek, 13. februar 2015

sobota, 14. februar 2015

Popravni izpiti

1. rok: 16. junij–30. junij 2015 – za učence 9. razreda

1. rok: 26. junij–9. julij 2015 –  za ostale učence

2. rok: 18.–31. avgust 2015 – od 1. do 9. razreda

 

 

 

Dostopnost