Govorilne ure ali roditeljski sestanek za starše in učence bodo praviloma vsak mesec. Pomembno je, da učitelji starše sproti obveščajo o napredovanju učencev. Učenci, starši in  učitelji se skupno pogovorijo o učnem uspehu oddelka in ostali problematiki.

 

RAZPORED GOVORILNIH UR IN RODITELJSKIH SESTANKOV

DATUM

DEJAVNOST

4. 9. 2014

roditeljski sestanek za 4. in 5. razred – ŠOLA V NARAVI

9. 9. 2014

roditeljski sestanek za 1. do  9. razred, skupni in po razredih

23. 9. 2014

predavanje za starše 1. do 9. razred

14. 10.2014

govorilne ure

11. 11. 2014

govorilne ure

27. 11. 2014

sprejem v šolsko skupnost, adventni bazar

9. 12. 2014

govorilne ure – prisotni bodo tudi učitelji, ki prihajajo z drugih šol

27.1. 2015

roditeljski sestanki,  govorilne ure

10. 3. 2015

govorilne ure

14. 4. 2015

govorilne ure – prisotni bodo tudi učitelji, ki prihajajo z drugih šol

12. 5. 2015

roditeljski sestanki, govorilne ure

9. 6. 2015

govorilne ure – v dogovoru z učitelji

Za dopoldanske govorilne ure se dogovorijo učenci z vsakim učiteljem posebej.

 

 

 

 

 

Dostopnost