Sodelovanje s starši je izjemno pomembno za naše kvalitetno strokovno delo. Dobro sodelovanje je v korist otroku, staršem in seveda našemu delu.

Povezujemo in sodelujemo se na različne načine:

  •  pisno in ustno obveščamo starše o dogajanju v vrtcu;
  •  starše vabimo k sodelovanju pri načrtovanju programa in dela v skupini z aktivno udeležbo že na prvem roditeljskem sestanku;

Za organizirano uresničevanje interesa staršev so predstavniki vseh treh oddelkov vključeni v Svet staršev OŠ Velika Dolina. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka.

Dostopnost