Učitelji razredne stopnje, OPB

RAZRED RAZREDNIK GOVORILNE URE
1. razred

Barbara Čerin in

Irena Novosel

četrtek, 2. šolska ura

četrtek, 5. šolska ura

2. razred Darja Turšič torek, 2. šolska ura
3. razred Zvonka Jarkovič po dogovoru
4. razred Renata Mavrek torek, 4. šolska ura
5./6. razred Edita Krošl ponedeljek, 1. šolska ura
TJA ( 1., 2., 3., 4. razred) Mateja Gerjevič torek, 5. šolska ura
TJA (5., 6. razred) Mojca Bregar Goričar ponedeljek, 2. šolska ura
OPB Helena Felbar Žabkar po dogovoru

 

Učitelji predmetne stopnje

RAZREDNIK UČITELJ PREDMET GOVORILNE  URE
7. razred Irena Rimc Voglar TJA, IP torek, 1. šolska ura
8. razred Nataša Jenuš SLJ, ZGO, DKE torek, 3. šolska ura
9. razred Tatjana Špan GUM, ZBOR, OPB petek, 2. šolska ura
Danijel Bukovinski ŠPO, TIT, OPB, IP

ponedeljek, 5. šolska ura

 

Anja Gašperšič MAT, FIZ, IP, OPB petek, 5. šolska ura
Anja Zevnik SLJ, knjižnica, OPB ponedeljek, 1. šolska ura
Urška Jekler LUM,  IP torek, 10.00–10.15
Dušanka Filipič BIO, NAR, GOS torek, 5. šolska ura
Vesna Babnik KEM petek, po dogovoru
Drago Ivanšek GEO sreda, 10.15–11.00
Sabina Dobršek Mladkovič individualna in skupinska pomoč, četrtek, po dogovoru
Doroteja Bajc dodatna strokovna pomoč ponedeljek, po dogovoru

 

Ostali strokovni delavci

DELAVEC, DELAVKA DELO
Mojca Bregar Goričar ravnateljica, TJA 5. in 6. r.
Biserka Čančer svetovalna delavka
Metka Krošelj Molan računalničarka
Nataša Iljaž vzgojiteljica, vodja vrtca
Irena Komočar vzgojiteljica
Vlastica Štampek vzgojiteljica
Valerija Sodič pomočnica vzgojiteljice
Nataša Povh pomočnica vzgojiteljice
Petra Milaković vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice

 

Administrativni in tehnični delavci

DELAVEC, DELAVKA DELO
Suzana Gerjevič tajnica VIZ
Bojana Butkovič računovodja
Renata Leskovec kuharica
Danijela Fakin kuhinjska pomočnica
Jože Vugrin hišnik, voznik
Terezija Povh čistilka
Rozalija Barkovič čistilka
Marjanka Požgaj čistilka, perica
Ivanka Šoštarič čistilka

 

BUILDING A BETTER FUTURE