IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

DELO

Anja Zevnik

ravnateljica

ravnateljica, knjižnica

 

PEDAGOŠKI DELAVCI ŠOLE

IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

DELO

Doroteja Bajc

mobilna učiteljica

DSP

zap. na OŠ Brežice

Aljaž Božič

učitelj

MAT, KEM, OIP, FIZ, RAP (DOD/DOP, ID)

Tadeja Božič

učiteljica

razrednik (8. r.),

TJA (4.–9. r.), GEO6, OIP, RAP (ID, DOD/DOP)

Danijel Bukovinski

učitelj

razrednik (6. r.),

ŠPO, RAP (NIP, ID, ZG, OPB)

Barbara Čerin

učiteljica

1. r., RAP (DOD/DOP, ID, JV)

Sabina Dobršek Mladkovič

soc. pedagog

ISP, DSP

zap. na OŠ Brežice

Dušanka Filipič

učiteljica

BIO, NAR, GOS, RAP (ID)

zap. na OŠ Cerklje

Drago Ivanšek

učitelj

GEO

zap. na OŠ Cerklje

Zvonka Jarkovič

učiteljica

3. r., RAP (DOD/DOP, ID)

Urška Jekler

učiteljica

LUM, OIP

zap. na OŠ Cerklje

Nataša Jenuš

učiteljica

razrednik (9. r.),

SLJ, ZGO, DKE, RAP (JV, DOD/DOP)

Nina Katić

svetovalno delo, učiteljica

svet. delavka, RAP (OPB), DSP – Romi

Katja Kolman

učiteljica

razrednik (7. r.),

ŠPO, RAP (ZG, OPB, DOD/DOP)

Branko Košar

učitelj

TIT, OIP, FIZ

Barbara Kramžar

org. prehrane

 

Edita Krošl

učiteljica

5. r., RAP (DOD/DOP, ID, ZG), MAT (6. r.)

Urška Lupšina

svetovalna delo

svet. delo

zap. na OŠ Globoko

Lea Mahne*

učiteljica

druga učiteljica v 1. razredu, RAP (OPB)

Anamarija Mohorič

učiteljica

porodniški dopust

Irena Novosel

učiteljica

GUM2, GUM3, SPO3, LUM4, GUM4,GOS 5, RAP (ID, OPB)

Andreja Vintar

učiteljica

2. tuj jezik – nemščina

zap. na OŠ dr. Jožeta Toporišiča dobova

Mihaela Slovenc

učiteljica, knjižničarka

KNJ, SLJ

zap. na OŠ Cerklje

Tatjana Špan

učiteljica

GUM, OIP, RAP (ID)

Darja Turšič

učiteljica

2. r., RAP (ZG, ID)

Patricija Žokalj

učiteljica

4. r., TJA (1.–3. r.),

RAP (DOD/DOP, ID),

*Nadomešča Anamarijo Mohorič, ki je na porodniškem dopustu.

 

VZGOJITELJICE IN POMOČNICE VZGOJITELJIC

IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

DELO

Nataša Iljaž

vzgojiteljica

vrtec (Medvedki),

pomočnica ravnateljice v vrtcu

 

IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

DELO

Jasmina Gerzina

vzgojiteljica

vrtec (Ribice)

Katarina Černelič*

pomočnica vzgojiteljice

vrtec (Zajčki)

Ines Drame

pomočnica vzgojiteljice

vrtec (Ribice)

Zvonka Grilc

vzgojiteljica

vrtec (Zajčki)

Petra Milaković

vzgojiteljica

vrtec (Pikapolonice)

Nataša Povh

pomočnica vzgojiteljice

vrtec (Pikapolonice)

Martina Račič

pomočnica vzgojiteljice

vrtec (Medvedki)

Patricija Rangus**

vzgojiteljica, pom. vzgojiteljice

vrtec (Medvedki)

*Nadomešča Simono Žnidarič, ki je na porodniškem dopustu.

**Nadomešča Matejo Zlobko, ki je na porodniškem dopustu.

 

ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSKI KADER

IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

Bojana Butkovič

računovodja

Suzana Gerjevič

tajnica

 

TEHNIČNI KADER

IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

Rozalija Barkovič

čistilka

Lenart Horžen

računalnikar

Marko Lubšina

hišnik, voznik, kurjač

Danijela Fakin

pom. kuharice

Renata Leskovec

kuharica

Alenka Juhart

čistilka

Lidija Kaučič

čistilka, perica, pom. kuharice

Ivanka Šoštarič

čistilka (vrtec)

 

UČITELJI RAZREDNIKI

RAZREDNIK

RAZRED

Barbara Čerin

1. A

Darja Turšič

2. A

Zvonka Jarkovič

3. A

Patricija Žokalj

4. A

Edita Krošl

5. A

Danijel Bukovinski

6. A

Katja Kolman

7. A

Tadeja Božič

8. A

Nataša Jenuš

9. A

 

 

 

 

 

BUILDING A BETTER FUTURE

 

Dostopnost