Stalni stiki med starši in učitelji so izredno pomembni za uspešno delo otroka. Omogočajo razumevanje različnih življenjskih in socialnih situacij, ki jih doživlja otrok. Ob pravočasni informaciji lahko učitelj ali učiteljica ustrezno pripravi individualne programe in omogoča otroku razvijanje njegovih potencialov.

Popoldanske govorilne ure so enkrat mesečno, pogovori z učiteljicami in učitelji pa so možni tudi v času dopoldanskih govorilnih ur. Manj informacij je možno sporočiti ali sprejeti tudi po telefonu.

V delo šole se starši vključujejo tudi preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in sveta šole.

RAZPORED GOVORILNIH UR IN RODITELJSKIH SESTANKOV

Govorilne ure in roditeljski sestanki se bodo odvijali v naslednjih terminih:

– 15. septembra,

– 6. oktobra,

– 10. novembra (tudi učitelji z drugih šol),

– 12. januarja (za učence od 3. do 9. razred), 26. januarja (za učence 1. in 2. razreda),

– 9. marca,

– 13. aprila (tudi učitelji z drugih šol),

– 8. maja.

 

 

Učitelji bodo po potrebi pripravili še dodatne roditeljske sestanke, o čemer bodo starše pravočasno obvestili.

URADNE URE ZA STARŠE

Vsak delovni dan od 8.00 do 12.00.

BUILDING A BETTER FUTURE

 

Dostopnost