Za razvoj vsakega otroka je zelo pomembno, da v času dopoldanskega pouka zaužije vsaj en obrok.

Na šoli sta organizirana dva obroka, dopoldanska malica in kosilo. Čas malice je po drugi šolski uri za učence od 1. do 4. razreda in po tretji šolski uri za ostale učence, čas kosila pa je med 11.30 in 13. uro. Učenci obroke použijejo v šolski jedilnici.

Vse dodatne informacije o šolski prehrani dobite na šoli pri vodji šolske prehrane prof. Helena Felbar Žabkar.

Cena prehrane ob začetku šolskega leta 2017/2018

  • malica za vse učence :                                    – 0,80 €
  • kosilo za učence 1., 2. in 3. razreda:               – 1,72 €
  • za ostale učence:                                             – 1,89 €

Pravico do subvencije za prehrano pridobite na pristojnem centru za socialno delo.

Na podlagi 36. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Velika Dolina (Uradni list št. 36/97, 50/98 in 64/07) ter v skladu z 31.a členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list št.  81/06 in 102/07) in po predhodno opravljeni obravnavi na svetu staršev, svetu šole in učiteljskem zboru, je ravnatelj šole sprejel

BUILDING A BETTER FUTURE