PREDNOSTNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2023/24

  • VSUO – Varno in spodbudno učno okolje (2 letni projekt Zavoda za šolstvo RS) .
  • JEZIK IN IGRA – sistematično podajanje vaj za pravilni razvoj govornega aparata glede na starostno skupino otrok; vaje, besedne igre, izštevanke in šaljivke, zgodbe in pravljice za širjenje otrokovega besedišča.
  • NOG – priprava poligonov in gibalnih nalog – vadbenih ur 1x – 2x na mesec. 
  • ZDRAVJE V VRTCU (v okviru NIJZ) – oblikovanje vrtčevskega okolja kot skupnosti, ki je zavezana skrbi za dobro počutje in zdravje ter utrjevanju pozitivnega odnosa do zdravja. Rdeča nit za šolsko leto 2023/2024 – “Besede imajo moč”.

Besede so pomembno orodje komunikacije. Včasih pa imamo občutek, da ne dosežejo namena, ki bi ga želeli. Besede nas lahko razveselijo, razjezijo … tudi prizadenejo. Več besed poznamo, lažje opišemo občutja, doživetja, zaznave. Kot že vemo, ima branje zelo veliko pozitivnih učinkov na učenje, bralno pismenost in kakovost življenja. Zapisana beseda ostane. Izgovorjeno besedo spremljajo tudi glas, izraz na obrazu, kretnje, drža, poudarki… celo molk. Vse to zelo močno vpliva na pomen besed in povedanega. Besede sestavljamo v različna sporočila: navodila, zahvala, kritika, opisovanje dogodka, prošnja, pozdrav, poročanje, pritožba. Sporočila naj bodo jasna, prijazna (četudi kritična), razumljiva, popolna, resnična … Sporočila izmenjujejo otroci med seboj, vzgojitelji in otroci, izmenjujejo jih vzgojitelji, vzgojitelji in starši, starši in otroci, otroci s sorojenci in bližnjimi odraslimi. Glede na udeležene je tudi komunikacija lahko prilagojena. Naše besede bomo sestavili v zgodbo, ki nam bo ostala v lepem spominu in pomagala skozi življenje.

PROJEKTI, OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

MALI SONČEK

Osnovni cilji so:

  • razvedrilo, sprostitev in spodbujanje vadbe.
  • Želimo, da bi se otroci za gibanje in šport odločali tudi v prostem času in s tem razvijali motorične sposobnosti in zdrav odnos do športa.
  • Pravi cilj športnega programa je dejavnost sama. Pomemben je proces, ne samo opravljanje predpisanih nalog za priznanje.
  • Otroke spodbujamo h gibanju, učenju novih spretnosti in s tem k ohranjanju zdravja.
  • Vadbene ure na prostem in v telovadnici – priprava in izvedba po metodičnem postopku.

ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA

  • Enkrat tedensko v našem vrtcu dela otroška zobozdravnica Dušica Zandomeni, dr. dentalne medicine, ki izvaja preventivo in kurativo na področju zobozdravstvene oskrbe otrok.

VARNO S SONCEM (projekt v okviru NIJZ) – Ozaveščanje otrok in staršev o posledicah pretiranega izpostavljanja soncu – priprava vizualnih komunikacij, bivanje na prostem v zgodnjem dopoldanskem času…;

MALČEK BRALČEK – obiskovanje šolske knjižnice vseh otrok vrtca – izposoja knjižničnega gradiva. V skupino Ribic knjižnično gradivo na izposojo prinaša knjižničarka v igralnico 1x tedensko po urniku.

POJ Z MENOJ –  Pri otrocih spodbujamo in krepimo namerno slušno pozornost ob spremljavi različnih glasbenih instrumentov. Z vsemi otroki vrtca pripravimo 1 samostojno prireditev za starše in 1 v sodelovanju s šolskimi otroki. Predvidoma v mesecu februarju in juniju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUILDING A BETTER FUTURE

 

Dostopnost