imageimageimageimageimage
imageimageimageimageimage
imageimageimageimageimage

ŠOLA NI (JE) ŠALA

DSC 0013 640 x 427

Konec šolskega leta smo obeležili z zaključno prireditvijo, ki smo jo letos poimenovali Šola ni (je) šala. V torek, 23. 6. 2015, so se na odru v telovadnici šole predstavile vse tri skupine vrtičkarjev in učenci naše šole. S prepevanjem, deklamacijami, plesom, igranjem na inštrumente in skečom smo se tako poslovili od še enga šolskega leta. Predstavile so se tudi naše tri umetnice: Lara Šumlaj, Žana Žokalj in Tinkara Škrlec. Larine likovne umetnine in Tinkarini stripi so krasili steno telovadnice, obiskovalci pa so si lahko ogledali in si privoščili Žanino pravkar izdano pesniško zbirko Rime za nagajive. Ravnateljica Mojca Bregar Goričar je učencem ob tej priložnosti podelila priznanja za posebne dosežke.

Kot smo dejali že na prireditvi, vidimo se zopet po počitnicah, ko bomo ugotavljali, ali je šola res šala.

dsc_0005 640 x 427
dsc_0010 640 x 427
dsc_0011 640 x 427

UČBENIKI, DELOVNI ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016

Spoštovani starši!

Domov ste dobili naročilnice za učbeniški sklad, delovne zvezke in ostale potrebščine, ki jih bodo učenci potrebovali v naslednjem šolskem letu.

  • Prosimo vas, da učenci, ki bodo v naslednjem šolskem letu obiskovali 4. do 9. razred, v šolo obvezno vrnejo naročilnico za učbeniški sklad (učenci od 1. do 3. razreda učbenikov iz šolskega sklada ne bodo potrebovali, saj bodo imeli samostojne delovne zvezke Lili in Bine).
  • Učenci, ki bodo v naslednjem šolskem letu obiskovali 4. in 5. razred morajo v šolo obvezno prinesti tudi naročilnico za komplet samostojnih delovnih zvezkov Radovednih pet. Ti kompleti bodo nekoliko prilagojeni za našo šolo, saj bodo vsebovali tudi berilo, zato bodo prišli na našo šolo, kjer jih bodo učenci prejeli na prvi šolski dan. Ostale delovne zvezke nabavite sami.

Delovne zvezke in ostale potrebščine lahko kupite kjer koli. Ne kupujte novih potrebščin, če so stare še v redu.

 

UČBENIKI

DELOVNI ZVEZKI

OSTALE POTREBŠČINE

VIROZA

Vrtec pri OŠ Velika Dolina

Datum: 17. 6. 2015

 

OBVESTILO

Obveščamo vas, da se je v vrtcu pojavil izbruh viroze (bruhanje in driska). Od zadnjega bruhanja ali driske mora miniti vsaj 48 ur, da otrok lahko spet pride v vrtec.

Prosimo vas, da upoštevate te napotke, zaradi nepotrebnega širjenja bolezni.

 

Irena Komočar, vodja vrtca

VPOGLED V TESTE NPZ

SPOŠTOVANI STARŠI IN UČENCI!

 

V začetku maja (11. 5. 2015) smo zaključili še pisanje tretjega predmeta letošnjih NPZ-jev. Kot veste, je bila to angleščina v 6. r. (redni predmet), v 9. r. pa je bila letos tehnika in tehnologija (3. predmet, ki ga določi minister).

Učenci lahko s šiframi, ki so jih dobili zadnji dan, dostopajo do rezultatov svojih testov po rokovniku.

V šoli bo skupen (z učitelji, ki predmete poučujejo) pregled testov.

Za 9. razred v torek, 2. 6. 2015: MAT – 1. šol. uro in SLJ – 2. šolsko uro pri rednih urah pouka. Vpogled v teste za TIT bo v sredo, 3. 6. 2015, 5. šol. uro.

Za učence 6. razreda pa bo ta skupen pregled v torek, 9. 6. 2015. SLJ – 1. šol. uro, TJA 4. šolsko uro in MAT v sredo, 10. 6. 2015, 2. šolsko uro.

Te dneve je možno posredovati tudi poizvedbo pri ravnateljici v primeru, da je pri vrednotenju testov prišlo do napake.

V teh urah lahko vpogled v opravljene NPZ-je vaših otrok opravite tudi vi, starši, ali pa se za individualni razgovor dogovorite s posameznimi učitelji.

Za vprašanja sem vam na voljo po urniku moje prisotnosti na šoli.

Lep pozdrav!

Šolska svetovalna delavka:

Biserka Čančer

 

BIS

REZULTATI ANKETE

Na spodnji povezavi so objavljeni rezultati ankete o zadovoljstvu s šolo in s prehrano na šoli, ki ste jo reševali starši in učenci naše šole.

Še enkrat se vam zahvaljujejmo za sodelovanje.

 

REZULTATI ANKETE

STANJE PRIJAV NA SREDNJIH ŠOLAH

 UČENCEM IN STARŠEM 9. RAZREDA!

V četrtek, 7. 5. 2015, je na strani Ministrstva za šolstvo objavljeno stanje prijav po posameznih srednjih šolah, kamor ste se prijavili. Objavo najdete na povezavi: http://bit.ly/1IQWwH2.

Kolikor sem preletela stanje prijav, menim, da pri naših prijavah ni videti posebne zaskrbljenosti, da učenci v izbrano srednjo šolo ne bi bili sprejeti. Če se je na posameznih šolah, kjer bo verjetno omejitev vpisa, pokazala takšna bojazen pri posameznih učencih, bo srednja šola o tem obvestila ali starše ali mene kot svetovalno delavko. Takšne zaplete bomo posebej reševali in se o njih posamezno pogovarjali.

Svetovalna delavka:

Biserka Čančer

SREBRNO PRIZNANJE NA TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEMŠKEGA JEZIKA

V četrtek, 5. marca 2015, je na Osnovni šoli Šentvid pri Ljubljani potekalo državno tekmovanje iz znanja nemškega jezika. Med tekmovalci je bil tudi naš devetošolec JAN ŠEBERLE, ki se je zelo dobro odrezal in usvojil srebrno priznanje. Čestitke za izjemen dosežek.

 

ss

 

Mentorica: Irena Rimc Voglar

Obvestilo o novih cenah programov vrtca

VRTEC pri OŠ VELIKA DOLINA

Datum: 23. 3. 2015

STARŠEM OTROK

OBVESTILO o novih cenah programov vrtca

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je v Uradnem listu št. 11/2015 objavljen Sklep o določitvi cen programov v vrtcih Občine Brežice. Nove cene se uporabljajo od 1. 3. 2015 dalje. Razen določitve novih cen in popusta za starše, ki ga bomo obračunavali ob izdaji mesečnih računov za storitev oz. oskrbnino, nov sklep omogoča staršem uveljavitev popusta ob materialni ogroženosti zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita za rešitev prvega stanovanjskega problema. Popust bo možno uveljaviti le za prvega otroka v vrtcu, pravico do tovrstnega popusta pa bo ugotavljal Center za socialno delo Brežice.

Lep pozdrav

Mojca Bregar Goričar, ravnateljica

11Uradni list RS, št. 11/2015
z dne 20. 2. 2015

396. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice, Stran 916.

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A in 40/12 – ZUJF), 2., 4., 17. in 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 4. redni seji dne 12. 2. 2015 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice

1. člen

Cene dnevnih programov v javnih vrtcih v Občini Brežice znašajo mesečno na otroka

+-------------------------------------------------------+

|Dnevni programi:                                       |

+----------------------------------------+--------------+

|– Prvo starostno obdobje               |   453 EUR   |

+----------------------------------------+--------------+

|– Drugo starostno obdobje               |   321 EUR   |

+----------------------------------------+--------------+

|– Kombinirani oddelki in oddelki 3–4 let|   369 EUR   |

+----------------------------------------+--------------+

|– Razvojni oddelek                     |  778 EUR   |

+----------------------------------------+--------------+

2. člen

Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov iz 1. člena tega sklepa, znašajo 40,68 EUR mesečno. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se staršem plačilo zniža za stroške neporabljenih živil. Stroški živil se odštejejo v višini enakega odstotka od cene živil, kot je določeno plačilo staršev. Vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem odsotnosti, kolikor je vnaprej napovedana.

3. člen

Starši otrok, za katere je Občina Brežice po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo (oziroma začasen izpis) zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 15 delovnih dni in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje zadnji dan pred odsotnostjo otroka iz vrtca. Kolikor je odsotnost razporejena v dveh zaporednih mesecih, se za obračun odsotnosti šteje 22 delovnih dni na mesec.

Starši lahko uveljavljajo rezervacijo izjemoma tudi med letom, kolikor je vnaprej napovedana in traja neprekinjeno najmanj 15 delovnih dni.

Starši lahko koristijo rezervacijo za namen iz prvega in drugega odstavka tega člena v skupnem trajanju največ 2 meseca letno.

Starši, ki imajo v vrtec vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavijo znižano plačilo za rezervacijo (oziroma začasen izpis) otroka le za najstarejšega otroka.

4. člen

Staršem se za obdobje največ dveh mesecev, ko koristijo rezervacijo oziroma otroka začasno izpišejo iz vrtca, zaračunajo stroški, ki nastanejo z začasnim izpisom. Stroški se obračunajo v višini 25 % od plačila staršev, določenega na podlagi razvrstitve v plačilni razred.

5. člen

Staršem otrok, za katere je Občina Brežice po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo v vrtec vključenega le enega otroka, se dodatno zniža plačilo tako, da imajo v programu prvega starostnega obdobja

– v 2., 3. in 4. plačilnem razredu 10 % popust na prispevek staršev

ter v programu drugega starostnega obdobja, kombiniranih oddelkih in oddelkih 3–4-letnih otrok

– v 2., 3. in 4. plačilnem razredu 5 % popust na prispevek staršev.

6. člen

Če je otrok prisoten v vrtcu dlje časa kot traja posamezni program v katerega je otrok vključen, brez predhodnega dogovora z upravo vrtca, je staršem vrtec upravičen zaračunati dodatne stroške varstva. Za prvo uro znašajo stroški varstva 4,50 EUR, za vsako naslednjo uro pa 6,50 EUR.

7. člen

Starši ob podpisu pogodbe o vpisu otroka v vrtec, za vsakega novo vpisanega otroka plačajo akontacijo v višini 10 % od cene programa, v katerega bo otrok vključen. Znesek se poračuna pri plačilu prvega računa za storitev vrtca. V primeru, da starši kljub podpisani pogodbi otroka ne vključijo v vrtec, se akontacija ne vrne.

8. člen

Staršem otrok, za katere je Občina Brežice po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca in imajo otroka vključenega v vrtec, se ob predložitvi dokazil o reševanju prvega stanovanjskega problema za prvega otroka, dodatno zniža plačilo vrtca za en dohodkovni razred, in sicer od 2. do vključno 6. dohodkovnega razreda.

Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo določa zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolni izjavo o materialni ogroženosti zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem, mora za znižanje vrtca skladno s prvim odstavkom, vlogi priložiti naslednja dokazila:

– kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju Občine Brežice ali gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše na območju Občine Brežice,

– namensko kreditno pogodbo in

– potrdilo banke o višini anuitete kredita.

Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o dodatnem znižanju plačila vrtca odloča pristojni center za socialno delo.

Pravica do znižanega plačila staršem za vrtec pripada staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.

8.a člen

Staršem otrok, ki so razporejeni v 2., 3. in 4. plačni razred in za katere je Občina Brežice po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo v vrtec vključenega le enega otroka, se dodatno zniža plačilo za:

– drugo starostno obdobje za 4 %,

– kombinirane oddelke in oddelke 3–4 za 5 %.

9. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji (Uradni list RS, št. 104/11 in 99/12).

10. člen

Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2015 dalje.

Št. 602-1/2015

Brežice, dne 16. februarja 2015

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.