Poslujemo vse delovne dni od 6.00 do 15.45, razen zadnji delovni dan v avgustu (31. 8.), ki je namenjen urejanju igralnic in garderob za novo šolsko leto , ter 31. 12 (na staro leto).

Med poletnimi meseci imajo starši možnost koriščenja rezervacije do največ 60 dni  in za najmanj 15 delovnih dni .