Izbirni predmeti pomenijo prilagajanje programa osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. V 7., 8. in 9. razredu devetletke učenci izberejo dve ali tri ure izbirnih predmetov, ki so lahko iz leta v leto različni. Izbor izbirnih predmetov opravimo v pomladnih mesecih preteklega šolskega leta, na začetku tekočega šolskega leta pa lahko učenci še kaj spremenijo.

Učencem in staršem je v pomoč zbirnik s predstavitvijo posameznih izbirnih predmetov, načina izbire in z drugimi posebnostmi, ki je objavljen na šolski spletni strani.

V tem šolskem letu izvajamo naslednje izbirne predmete:

RAZRED ŠT. UČ. UČITELJ PREDMET
7. 15 Irena Rimc Voglar nemščina 1
8. 9 Irena Rimc Voglar nemščina 2
9. 9 Irena Rimc Voglar nemščina 3
8., 9. 9 Danijel Bukovinski šport za sprostitev
7., 8., 9. 9 Danijel Bukovinski izbrani šport – nogomet
7. 5 Anja Gašperšič matematične delavnice 1
9. 12 Anja Gašperšič matematične delavnice 3
8. 7 Anja Zevnik šolsko novinarstvo
8., 9. 6 Urška Jekler likovno snovanje 2, 3

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

V šolskem letu 2016/2017 se izvaja neobvezni izbirni predmet – angleščina za učence 1. razreda.

V 4., 5. in 6. razredu izvajamo neobvezni izbirni predmet šport.

V 7. , 8. in 9. razredu se neobvezni izbirni predmet zaradi premajhnega števila prijav ne bo izvajal.