VPIS V VRTCE ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

Občina Brežice, Vrtec Mavrica Brežice in vrtci pri osnovnih šolah: Artiče, Bizeljsko, Cerklje ob Krki, dr. Jožeta Toporišiča Dobova z enoto v Kapelah, Globoko, Maksa Pleteršnika Pišece in Velika Dolina obveščamo vse zainteresirane starše o zbiranju vlog za VPIS V...

Oddelki

V sklopu vzgojno-varstvene enote delujejo tri oddelki. Preglednica oddelkov s številom otrok Št. ODDELEK ŠT. OTROK STAROST OTROK 1. MEDVEDKI – polovični homogeni oddelek, 1. starostno obdobje 5 1–2 leti 2. PIKAPOLONICE – kombinirani oddelek 18 2–4 leta 3. ZAJČKI –...

Poslovalni čas

Poslujemo vse delovne dni od 6.00 do 15.45, razen zadnji delovni dan v avgustu, ki je namenjen razkuževanju ter urejanju igralnic in garderob za novo šolsko leto. Med poletnimi meseci imajo starši možnost koriščenja rezervacije do največ 60 dni in za najmanj 15...

Urnik dela

Vzgojiteljice delajo 6 ur neposredno pri otrocih, 2 uri pa opravljajo, skladno z zakonom, drugo delo izven oddelka (priprava na delo, izobraževanje, sodelovanje s starši, z drugimi delavci v vrtcu, z zunanjimi sodelavci ipd.). Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice...

Dnevni red

Fleksibilna organizacija življenja otrok v oddelku zahteva tudi fleksibilni dnevni red. Dnevni red – dnevna rutina vključuje naslednje elemente: URA DEJAVNOSTI 6.00–8.30 prihod otrok v vrtec, dejavnosti po izbiri otrok 8.15–8.30 jutranje razgibavanje 8.30–9.00 zajtrk...

Cilji in naloge predšolske vzgoje v vrtcih

Temeljno izhodišče predšolske vzgoje v vrtcih je spoštovanje otrokovih pravic in pravic staršev. V našem vrtcu predšolsko vzgojo izvajamo v dnevnem programu, ki traja od 6 do 9 ur dnevno in obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Vpis otrok za novo šolsko leto bo...
Dostopnost