V sklopu vzgojno-varstvene enote delujejo tri oddelki.

Preglednica oddelkov s številom otrok

Št.

ODDELEK

ŠT. OTROK

STAROST OTROK

1.

MEDVEDKI – polovični homogeni oddelek, 1. starostno obdobje

5

1–2 leti

2.

PIKAPOLONICE – kombinirani oddelek

18

2–4 leta

3.

ZAJČKI – homogeni oddelek, 2. starostno obdobje

23

4–6 let

 
  1. SKUPAJ

46

 

Razporeditev zaposlenih  

IME IN PRIIMEK

SKUPINA

DELOVNO MESTO

Irena Komočar

Pikapolonice

vodja vrtca, vzgojiteljica

Vlasta Štampek

Zajčki

vzgojiteljica, polovični delovni čas

Jasmina Šušterič

Zajčki

vzgojiteljica, polovični delovni čas

Petra Čančer

Medvedki

vzgojiteljica

Valerija Sodič

Pikapolonice

pomočnica vzgojiteljice

Petra Milaković

Pikapolonice

pomočnica vzgojiteljice, delež vzgojiteljice

Nataša Povh

Zajčki

pomočnica vzgojiteljice

 

Dostopnost