Spoštovani,

od letošnjega leta dalje je tudi Šolski sklad OŠ Velika Dolina uvrščen na seznam upravičencev do donacij iz dohodnine za leto 2022. Gre za del dohodnine, ki ga država v vsakem primeru odtegne od dohodnine vsem davčnim zavezancem ter ga nameni za razna društva in organizacije. Vsak davčni zavezanec lahko šolskemu skladu nameni od 0,1 % do največ 0,3 % dohodnine. Z odločitvijo za donacijo dohodnine ne boste plačali ali izgubili nič – samo sredstva bodo šla v šolski sklad in ne v državni proračun.

Vabimo vas, da do 0,3 % vaše dohodnine namenite za delovanje šolskega sklada OŠ Velika Dolina. Sredstva bodo namenjena za nadstandardne storitve v šoli in vrtcu, za pomoč pri plačilu šol v naravi, strokovnih ekskurzij in podobno.

Del dohodnine lahko šolskemu skladu namenite:

  • Preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki oddate obrazec Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don), v katerem pod davčno številko upravičenca navedete 81190344 in vpišete odstotek (od 0,1 % do 0,3 %).

POVEZAVA: https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo

  • Izpolnite obrazec Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije s svojimi podatki, ga natisnete in podpišete ter pošljete ali odnesete na pristojni finančni urad (FURS Brežice).

OBRAZEC: Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije

NAVODILA

Iskrena zahvala vsem, ki ste že do sedaj prispevali sredstva v naš šolski sklad in hvala tudi že vnaprej za vse bodoče prispevke.

Nataša Iljaž, predsednica UO šolskega sklada 

Anja Zevnik, ravnateljica          

Dostopnost