V četrtek, 23. septembra 2021, so imeli učenci od 6. do 9. razreda kulturni dan Glejmo s srcem. Zjutraj si je vsak razred v svoji učilnici ogledal film Čudo, nato pa so se učenci s spremljevalnimi učitelji pogovarjali o filmu in reševali delovni list na to temo. Spoznavali so, kakšno je lahko življenje nekoga, ki se rodi drugačen, ter se poskušali vživeti vanj. Razmišljali so o tem, kako taki osebi pomagati in kako jo sprejeti, pa tudi o tem, s koliko predsodki smo obdani in kako težko je včasih odpreti srce.
Zadnjo šolsko uro so učenci ustvarjali stripe, v katerih so izrazili svoja občutja o filmu, za katerega so večinoma dejali, da jim bo za zmeraj ostal v spominu. Da ga bodo lahko podoživeli, sem jim predstavila istoimensko knjigo, ki jo imamo v šolski knjižnici in si jo učenci lahko izposodijo, opozorila pa sem jih tudi na knjigo Vinka Moderndorferja Kit na plaži, ki obravnava zelo podobno tematiko.
Stripe bodo učenci razstavili v svojih matičnih učilnicah. Pogovor, ki nas je tega dne je odvedel v različne smeri, pa se bo vsekakor še nadaljeval na mnogih razrednih urah ali ob drugih priložnostih.

Nataša Jenuš

Dostopnost