Spoštovani  učenci in starši!

V torek, 9. 2. 2021, se bo ob 7.30 za učence prvega triletja ponovno pričel pouk v šoli.

Učenci pridejo v šolo na različne načine: peš ali jih pripeljejo starši in jih odložijo na parkirišču, nato gredo sami do šole.

Šolski prevoz s kombijem, če bo potreba po njem, bo organiziran po ustaljenem voznem redu, ki je veljal pred ukrepi za zajezitev epidemije, ob upoštevanju varnostnih ukrepov.  

Učenci na šolski avtobus vstopajo na zadnjih vratih in tam tudi izstopajo. Na avtobus vstopajo z maskami. Ob vstopu na avtobus si lahko razkužijo roke in sedijo na točno določenih mestih, ki so označena.

Po prihodu v šolo se držijo protokola:

UČENCI: prihod v šolo med 7.00-7.25, učenci jutranjega varstva pa lahko od 6.00 naprej.

1.         Učenci naj prihajajo v šolo zdravi, brez znakov katerekoli bolezni.

2.         Prihod v šolo: Učenci vstopajo skozi glavni vhod, posamično – brez spremstva staršev, upoštevajo varnostno razdaljo 1,5 m do 2 m.

3.         Na označenih mestih v garderobi se preobujejo v copate in odložijo oblačila.  

4.        Razkužijo si roke.

5. Učenci odidejo v svoje matične učilnice.

6.         Skupine učencev se med seboj ne mešajo in učenci ne prehajajo iz skupine v skupino ali iz učilnice v učilnico. Vsaka skupina je samostojen mehurček.

7.         Učenci izven učilnice/mehurčka nosijo masko.

8          Pri vhodu v učilnico so vrata odprta in se otroci ne dotikajo kljuk, vrat za seboj ne zapirajo. V razredih sedijo na točno določenih označenih mestih, ki so stalna in na varnostni razdalji.

9.         Učenci si med seboj ne posojajo učil in učnih pripomočkov.

10.       Učenci malicajo v razredih, hrano jim deli oseba, ki jo določi ravnateljica. Pred malico razkužijo mizice in si operejo roke in pripravijo pogrinjek. Po malici razkužijo površino mizic in si operejo roke.

11.       Kosilo bo v jedilnici, sedijo na mestih, ki so na varnostni razdalji. Pred kosilom si umijejo roke, ravno tako po kosilu.

11.       Odhod na stranišče – posamično in obvezno umivanje rok po uporabi. Učenci 1. in 3. razreda uporabljajo toalete v pritličju, učenci 2. razreda uporabljajo toaleto v prvem nadstropju. V izogib gneči lahko učenci hodijo na stranišče tudi med poukom.

12.       Odhod domov:

–           Odhod po zaključku pouka: učence pred vhodom počakajo starši po zaključku zadnje šolske ure.

–           Odhod po kosilu ob 12.15: starši počakajo pred vhodom v šolo.

–           Učenci vozači v spremstvu učiteljice zapustijo šolo in se napotijo na določeni varnostni razdalji do avtobusnega postajališča.

–           Po učence, ki ostajajo v OPB, pridejo pred šolo starši ob določenih urah, ki so jih navedli v povpraševanju.

UČITELJI: razpored in delo učiteljev poteka po protokolih, ki jih določi ravnateljica.

ŠOLSKA KNJIŽNICA

1.         Fizični obisk šolske knjižnice v času epidemije ne bo mogoč.

2.         Vrnjena gradiva učenci oddajo v posebni zaboj pred knjižnico.

3.         Seznam gradiv  za izposojo lahko učenci napišejo na list in ga oddajo v poseben zabojček ali posredujejo po e pošti.

4.         Učenci novo izposojena gradiva prevzamejo na označenem delu pred knjižnico.

5.         Vrnjena gradiva bodo na razpolago po 7 dneh.

Za malico in kosilo bo poskrbljeno že prvi šolski dan, takrat oddate tudi  pisne izjave o zdravstvenem stanju otroka.

Na šoli se bomo zelo trudili upoštevati navodila, ki so predpisana predvsem zaradi zajezitve širjenja COVID-19. Prosimo, pomagajte nam tudi vi in o pomenu upoštevanja pravil spregovorite z otroki že doma. Vemo pa, da so naši medsebojni stiki zelo pomemben del življenja nas vseh in jih nujno potrebujemo. Tako jih težko spravimo v toga pravila, ki nas omejujejo in pogosto begajo. Otroci še najtežje zaradi svoje spontanosti in neposrednosti.

                                                                                                  Mojca Bregar Goričar,

                                                                                                             ravnateljica

OBVESTILO ZA STARŠE – POVPRAŠEVANJE

IZJAVA STARŠEV PRED VSTOPOM V ŠOLO

Dostopnost