Po vsej Evropi 26. septembra praznujemo »Evropski dan jezikov«.

Osnovni cilji evropskega dneva jezikov so naslednji:

1. Opozarjanje javnosti na pomen učenja jezikov in razširjanja nabora jezikov, ki se jih učimo, z namenom spodbujanja večjezičnosti in medkulturnega razumevanja.

2. Zavzemanje za bogato jezikovno in kulturno raznolikost v Evropi, ki jo je treba ohraniti in spodbujati.

3. Spodbujanje vseživljenjskega učenja jezikov v šoli in izven nje, za potrebe študija, poklicnega dela, povečevanja mobilnosti ali za zabavo in izmenjavo.

Na naši šoli smo dan jezikov letos obeležili tako, da smo bolj podrobno spoznavali države naših partnerjev, s katerimi sodelujemo v projektu Erasmus+: Poljsko, Češko in Italijo. Iskali smo informacije o znanih osebnostih, o zanimivostih, zgodovinskih dogodkih, posebnih običajih, spoznavali smo tudi domača mesta naših partnerjev. Iz zbranih informacij so učenci v skupinah pripravili predstavitve, jih posneli, iz njih pa bomo izdelali filmček.  Na koncu smo izvedli še kviz, ki so ga pripravili učenci 9. razreda  in preverili, kaj vse smo se naučili.  Kviz je zaradi novih okoliščin potekal virtualno preko videokonference.

Med raziskovanjem in izdelovanjem predstavitev so na obiskali učenci, ki so se udeležili izmenjav na Češkem in v Italiji in predstavili projekt, projektne naloge, rezultate  in pripovedovali o svojih izkušnjah.

Kljub novim razmeram smo preživeli poučen in zanimiv dan.

Pripravila: Irena Rimc Voglar

Dostopnost