SPOŠTOVANI STARŠI!

Veseli smo, da smo bili s sklepom, ki ga je izdalo MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT izbrani, kot ena izmed 155 šol, za izvajanje

poskusa PREIZKUŠANJE KONCEPTA RAZŠIRJENEGA PROGRAMA V OSNOVNI ŠOLI in sicer v sklopu ZDRAVJE, GIBANJE TER DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE OTROK,

ki se bo izvajal med 1. 9. 2018 in 31. 8. 2021.

Poskus nadomešča v deležu tudi vsebine dosedanjega razširjenega programa ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG.

Nosilka uvajanja in spremljanja poskusa na šoli je ravnateljica Mojca Bregar Goričar.

Dostopnost