Učenci Osnovne šole Velika Dolina so 11. junija izvedli naravoslovni dan v ribogojnici. Udeležili so se ga otroci od 4. do 9. razreda, v okviru projekta Najboljša riba je posavska riba, in sicer so obiskali Ribogojstvo Goričar, podjetje, ki ima največjo sladkovodno ribogojnico v Sloveniji.

Ogledali so si ribogojnico na Studeni, ki priteče iz Kostanjeviške jame. Učenci so bili ob prihodu razdeljeni v tri skupine. V prvi skupini jim je bila pod strokovnim vodstvom Klemna Sevška predstavljena ribogojnica. Strokovni delavec jim je predstavil celoten proces, od transporta iker v njihovo podjetje do odrasle ribe, ki gre v prodajo. Povedal jim je, kako se ribe prehranjujejo, kako jih je treba hraniti, negovati, oskrbovati s kisikom, prestavljati v bazene. Nekaj besed je namenil sami zgradbi in delovanju ribe kot živega organizma. Ob ogledu bazenov z ribami je natančno opisoval, kaj je za določeno starost ribe značilno. Učence je seznanil, da je Goričarjeva najbolj znana riba potočna zlatovščica. Učencem pa so bili najbolj zanimivi sulci, predvsem zaradi oblike telesa.

V drugi skupini je bila učencem predstavljena evolucija rib. Predstavitev je vodil Dušan Klenovšek. Pri pogovoru so učenci aktivno sodelovali ter spoznali veliko novega o sladkovodnih in morskih ribah. Videli so lahko tudi fosil ribe ter zob morskega psa, ki je še posebej vzbudil veliko pozornosti.  Nato so si ogledali izvir Studena ter njegovo strugo. S pomočjo vodiča so spoznavali naravno okolje rib ter ekosistem, ki vključuje tudi rastlinstvo.

V zadnji skupini so učenci morali rešiti delovni list, ki se je navezoval na njihov naravoslovni dan. Pomoč pri reševanju jim je nudila Tina Osovnikar, ki je zaključno delavnico tudi pripravila.  Ponovili so vse, kar so se novega naučili, ter tako svoje znanje o ribogojstvu in ribah še poglobili.

Na koncu je bila učencem pripravljena degustacija rib, kjer so lahko poskusili različne vrste postrvi. Šolarji so bili nad dnevom, ki so ga preživeli v ribogojnici pri Goričarjevih, navdušeni, saj so se naučili veliko novega, največ pa jim je pomenilo to, da so ribogojstvo videli v živo.

Hvaležni smo za tako poučen dan in upamo, da bodo v prihodnosti tudi mlajši učenci naše šole imeli možnost obiska ribogojnice. Našim gostiteljem pa želimo še veliko poslovnih uspehov.

Klara Humek, magistrica profesorica slovenskega jezika in književnosti

 

 

Dostopnost