V četrtek, 5. oktobra, smo se učenci 5. in 6. razreda odpravili v Posavski muzej Brežice. Najprej smo si ogledali predstavitev o mozaikih, nato pa tudi izdelali vsak svojega. Ko smo pomalicali, nam je  kustosinja Silvija razkazala staro mestno jedro mesta Brežic. Potem smo odhiteli na avtobus in se odpeljali nazaj v šolo.
Zapisale učenke 6. razreda: Larisa, Sara, Darinka, Anja, Lana​
Še nekaj vtisov učencev 5. in 6. razreda:
Brežice so bile v srednjem veku majhne, saj so imele le dve ulici. V mestu so imeli grad in zelo debelo obzidje, da jih je varovalo pred topovi.
Luka
Mozaike lahko izdelujemo s kamenčki ali pa glinenimi ploščicami.
Fabijan
Stare Brežice so imele tri cerkve. Reka Sava je tekla pod mestom in varovala Brežice.
Nejc
Ko smo bili v Brežicah, smo spoznali veliko novega. Videli smo ostanke mestnega obzidja.
Miha
V Brežicah je živel bogat trgovec po imenu DeCota. Ogledali smo si njegovo hišo.
Rudi, Jaka
Srednjeveške Brežice so bile veliko manjše v primerjavi z današnjimi.
Saša, Sebastian
V Posavskem muzeju Brežice so nas naučili, kako se izdela mozaik. Videli smo, kje je potekalo staro mestno obzidje srednjeveških Brežic.
Martin
Reka Sava je tekla pod Brežicami in poplavila staro mestno cerkev ter staro pokopališče, zato so jo preselili in jo zgradili tu, kjer stoji danes cerkev sv. Lovrenca. Mestno obzidje je bilo debelo štiri metre in visoko pet metrov.
Janez
Dostopnost