Zaposleni 2014/2015

Št.

Ime in priimek

Pouk, delo

Opombe

1.

Mojca Bregar Goričar

TJA

ravnateljica

2.

Barkovič Rozalija

čistilka

 

3.

Bukovinski Danijel

ŠPO, NIP, IP, OPB

 

4.

Butkovič Bojana

računovodja

 

5.

Čerin Barbara

1., 2. razred

kombiniran oddelek

6.

Fakin Danijela

čistilka

 

7.

Gašperšič Anja

porodniška od 24.7.’14–24.8.’15

 

8.

Gerjevič Suzana

poslovna sekretarka

 

9.

Grilc Zvonka

vzgojiteljica

 

10.

Jarkovič Zvonka

3. razred

 

11.

Jenuš Nataša

SLJ, ZGO, DKE

 

12.

Komočar Irena

vzgojiteljica

vodja vrtca

13.

Kos Daniela

porodniška od 29.8.’14–29.8.’15

 

14.

Krošl Edita

5. razred

 

15.

Mavrek Renata

OPB

 

16.

Milaković Petra

pomočnica vzgojiteljice

 

17.

Novosel Irena

1., 2 razred, OPB

kombiniran oddelek

18.

Ogorevc Nevenka

kuharica

 

19.

Povh Nataša

pomočnica vzgojiteljice

 

20.

Povh Terezija

čistilka

 

21.

Požgaj Marjana

čistilka, pomočnica kuharice

 

22.

Rimc Voglar Irena

TJA, IP

dop. na OŠ Cerklje

23.

Sodič Valerija

pomočnica vzgojiteljice

 

24.

Špan Tatjana

GUM, OPZ, MPZ

dop. na OŠ Cerklje

25.

Štampek Vlastica

vzgojiteljica

 

26.

Turšič Darja

4. razred

 

27.

Zevnik Anja

knjižničarka

50% zaposlena na ŠR

28.

Žrlič Franc

hišnik, kurjač, voznik

 

 

Dopolnjujejo

 

 

29.

Babnik Vesna

KEM

zap. na OŠ Brežice

30.

Bajc Doroteja

individualna pomoč

zap. na OŠ Brežice

31.

Čančer Biserka

svetovalna delavka

zap. na OŠ Dobova

32.

Dobršek Mladkovič Sabina

individualna in skupinska pomoč

zap. na OŠ Brežice

33.

Filipič Dušanka

GOS, BIO, NAR, IP

zap. na OŠ Cerklje

34.

Ivanšek Drago

GEO

zap. na OŠ Cerklje

35.

Jekler Urška

LUM, TIT, IP

zap. na OŠ Cerklje

36.

Metka Krošelj Molan

računalničarka

zap. na OŠ Cerklje

37.

Matrić Maja

TJA

zap. na OŠ Cerklje

 

Zunaji sodelavci

 

 

38.

Stanko Lazanski

nogomet

 

 

 

Dostopnost